Geschenk voor alle levende nierdonoren

De Nierstichting biedt als blijk van erkenning een geschenk aan alle mensen aan die bij leven een nier hebben gedoneerd. Met dit geschenk, een zilveren speld, brengt de Nierstichting haar waardering tot uitdrukking voor het bijzondere gebaar dat deze mensen hebben gemaakt. Aan hun naasten, maar soms ook aan een onbekende nierpatiënt op de wachtlijst. Tijdens de officiële uitreiking van het eerste geschenk in Theater Luxor in Rotterdam namen ruim 400 donoren dit geschenk afgelopen zaterdag in ontvangst. Inmiddels zijn er al 2.400 speldjes aangevraagd.

Zaterdag nam Herman Huising (links) – die precies zeven jaar geleden een nier aan zijn echtgenote doneerde – de eerste zilveren speld in ontvangst uit handen van Tom Oostrom, algemeen directeur van de Nierstichting. Foto: PhotoRepublic

Een niertransplantatie is de beste behandeling voor patiënten met terminaal nierfalen. Dialyse is weliswaar een levensreddende behandeling, maar neemt slechts een beperkt deel van de nierfunctie over en gaat gepaard met veel complicaties. Elk jaar overlijdt 1 op de 5 dialysepatiënten. Bovendien heeft dialyse ingrijpende gevolgen voor het dagelijkse leven van nierpatiënten en hun omgeving. Hun leven is volledig afgestemd op dialyse: thuis of in het ziekenhuis, overdag of ’s nachts. Voor veel nierpatiënten biedt een niertransplantatie daarom een beter toekomstperspectief. Als alles goed gaat, functioneert de donornier net als een gezonde nier en kan de nierpatiënt – weliswaar met medicijnen tegen afstoting – het leven weer langzaam oppakken.

Het geschenk voor levende donoren is een zilveren speld ontworpen door Laura Waterham. Foto: PhotoRepublic

Toename
“Op dit moment vindt meer dan de helft van de niertransplantaties plaats met behulp van levende donoren. Dat is goed nieuws, want er is al jaren een tekort aan organen die na overlijden beschikbaar komen. Hierdoor ontstaan lange wachttijden en verkeren nierpatiënten lang in onzekerheid. Jaarlijks overlijden tussen de 100 en 200 nierpatiënten, omdat zij te lang moeten wachten op een donornier van een overleden donor.” Voor nierpatiënten heeft het ontvangen van een nier van een levende donor belangrijke voordelen. Ze hoeven niet te wachten tot een postmortale donornier beschikbaar is, waardoor soms dialyse kan worden voorkomen. Bovendien blijkt dat bij een nier van een levende donor sprake is van een langere levensduur dan bij een postmortale nier.

Bijzonder gebaar
Het in gezondheid afstaan van een nier is een ingrijpende beslissing die om een zorgvuldige afweging vraagt. Het gaat immers wel om een operatie. Het is bovendien een besluit dat vaak gepaard gaat met onzekerheid en spanning. “Mensen die dit voor iemand over hebben, bewijzen anderen een grote dienst. Als blijk van haar grote waardering wil de Nierstichting een gebaar maken. Met een geschenk dat gevoelens van dankbaarheid en verbintenis symboliseert. Want het gebaar dat deze mensen voor een ander hebben gemaakt, betekent een wereld van verschil in het leven van ernstig zieke nierpatiënten”, aldus Tom Oostrom. Hij reikte het geschenk als eerste uit aan Herman Huising die zeven jaar geleden een nier aan zijn echtgenote doneerde. Het geschenk is een zilveren speld. De feniks – synoniem aan de mythologische vogel die herrijst uit zijn as – staat voor een nieuw begin. Het hart voor verbintenis, dankbaarheid, liefde en waardering. Emoties die uitdrukking geven aan de waarde van het gebaar voor zowel de gever van de nier als de ontvanger. Het sieraad is ontworpen door Laura Waterham. Voortaan zullen alle mensen die bij leven een nier afstaan dit geschenk automatisch ontvangen van de Nierstichting via de transplantatiecentra.

Het Erasmus Medisch Centrum is initiator van het geschenk voor levende donoren. “Wij zijn zeer blij dat de Nierstichting ons voorstel om levende donoren op deze wijze te waarderen heeft omarmd. Wij zetten ons er al jarenlang voor in om donatie bij leven mogelijk te maken en hoger op de agenda te krijgen”, zegt prof. dr. W. Weimar, hoofd Nefrologie van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Plaats een reactie