Gering gezondheidsrisico door Q-koortsbacterie bij voedingsmiddelen van geiten en schapen

Het bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) concludeert dat de Q-koortsbacterie, Coxiella burnetii, een gering gezondheidsrisico vormt bij voedingsmiddelen van geiten en schapen. Pasteuriseren van de melk en goed verhitten van het vlees vóór consumptie of verwerking verkleint het risico nog verder. Wel wordt risicogroepen zoals jonge kinderen, ouderen, mensen met een verminderde weerstand en zwangere vrouwen met klem afgeraden om rauwe melk of melkproducten te consumeren. Dit geldt ook voor onvoldoende verhit vlees of vleesproducten.

De Q-koortsbacterie wordt voornamelijk van dieren op mensen overgedragen via de lucht. Met epidemiologisch onderzoek kon niet worden aangetoond dat voedsel afkomstig van geiten en schapen een bron van Q-koorts is. De vraag of Q-koorts via de inname van voedsel kan worden overgedragen is wetenschappelijk echter nog onvoldoende uitgezocht.

Maatregelen
Bedrijven met melkschapen of -geiten die besmet zijn, of besmet worden verklaard, mogen hun melk verwerken of in de handel brengen. Het bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering adviseert het ministerie van LNV ervoor te zorgen dat deze bedrijven hun melk laten pasteuriseren voordat het voor consumptie wordt aangeboden, verwerkt of geëxporteerd. Ook adviseert het bureau Riscobeoordeling en Onderzoeksprogrammering om te onderzoeken hoeveel Q-koortsbacteriën op vlees voorkomen na het slachten van besmette geiten en schapen.

Het bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering van de VWA oordeelt en adviseert wetenschappelijk onderbouwd over mogelijke bedreigingen van de voedsel- en productveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. De onafhankelijke uitoefening van deze opdracht is geregeld in de Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit die in 2006 door het parlement is aangenomen. Adviezen in het kader van de wet worden uitgebracht aan de ministers van LNV en VWS.

Plaats een reactie