Gerenommeerde onderzoekers zetten zich in voor non-profit geneesmiddelen

Een collectief van gerenommeerde Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers gaat zich belangeloos inzetten voor de ontwikkeling en productie van veelbelovende en vaak essentiële geneesmiddelen die niet door de gevestigde farmaceutische industrie (verder) worden ontwikkeld, omdat deze onvoldoende winst zullen opleveren.

De initiatiefnemers hebben zich gegroepeerd in de stichting Cinderella Therapeutics, die dergelijke verwaarloosde geneesmiddelen, door hen stiefkindgeneesmiddelen gedoopt, op non-profit basis beschikbaar wil maken tegen een aanvaardbare prijs. “We duiken in een markt die voor andere partijen niet interessant is. Het enige wat we nodig hebben zijn beperkte financiële middelen, maatschappelijke erkenning en medewerking” aldus de heer Van Bekkum, één van de initiatiefnemers.

Sociaal ondernemen
De initiatiefnemers van Cinderella Therapeutics zijn Dick van Bekkum (1925), emeritus hoogleraar radiobiologie en transplantatiebiologie te Rotterdam en Huib Vriesendorp (1944) radiation oncologist te Syracuse, VS, die zich met acht andere onderzoekers/ondernemers belangeloos inzetten voor de ontwikkeling en productie van dergelijke geneesmiddelen. Ze geloven dat het mogelijk is om deze geneesmiddelen alsnog bij de patiënt te brengen door de winstdoelstelling los te laten, samenwerking te zoeken met klinische onderzoekers en te werken met financiële steun van sympathisanten. De leden van Cinderella hebben in het verleden hun sporen verdiend in de wetenschap en het bedrijfsleven en voelen het als hun maatschappelijke plicht om hun ervaring en kennis voor een algemeen nut in te zetten. “Wij durven te stellen dat Cinderella sneller, doelmatiger en met een grotere kans op succes nieuwe geneesmiddelen kan ontwikkelen en tegen kostprijs beschikbaar kan maken door de combinatie van non-profit met een bedrijfsmatige aanpak” aldus de heer Van Bekkum.

Belangrijke vernieuwing
Met medewerking van sympathisanten richt Cinderella zich op projecten waarmee medische behandelingen verbeterd kunnen worden. Iedereen die daartoe substantieel kan bijdragen wordt uitgenodigd in de onderneming te participeren. Hopelijk wordt hiermee een belangrijke maatschappelijke vernieuwing in gang gezet.

Het concept onderscheidt zich op drie manieren:
– De selectie van de te ontwikkelen stiefkindgeneesmiddelen/behandelingen gebeurt uitsluitend op basis van verwachte duidelijke effectiviteit;
– Het loslaten van winstbejag. Enige drijfveer is het verbeteren van behandelingsresultaten, in het bijzonder voor ziekten waar nog geen effectieve medicijnen voor zijn;
– Het werken volgens een open source principe; op de website zullen de projecten en hun voortgang worden beschreven en ieders bijdrage tot verbetering is welkom.

Waar Cinderella mee bezig is
Vanaf de oprichting eind 2009 wordt gewerkt aan een nieuwe vorm van radio-immuuntherapie voor hersentumoren. Daarbij wordt een antilichaam dat zich selectief aan het gezwel hecht, chemisch gekoppeld aan een radio-isotoop, waardoor de kankercellen worden gedood. In dit geval is het antilichaam gericht tegen een eiwit – Tenascine C – dat in grote hoeveelheden door de kankercellen wordt gemaakt. Cinderella bouwt voort op het werk van een Italiaanse arts-onderzoeker die er 17 jaar geleden bemoedigende resultaten mee behaalde.

Cinderella heeft het middel zodanig veranderd dat het beter kan werken en bereidt een studie voor bij patiënten waarbij de tumor na de operatie is terug gekomen. Naar verwachting worden binnen twee jaar de eerste patiënten in academische ziekenhuizen in Nederland met het nieuwe middel behandeld. Bij gebleken effectiviteit zal deze methode ook kunnen worden toegepast voor diverse andere vormen van slecht behandelbare kanker.

Momenteel onderzoekt Cinderella de haalbaarheid van vijf andere projecten en zal hierover nadere informatie geven, zodra is besloten de projecten op te nemen in het programma.

Meer informatie over Cinderella Therapeutics is te vinden op www.cinderella-tx.org.

Plaats een reactie