Geregistreerde criminaliteit in 2012 gedaald

In 2012 registreerde de politie 5 procent minder misdrijven dan in 2011. De geregistreerde criminaliteit vertoont al jaren een dalende trend. Er waren echter opnieuw meer woninginbraken en zakkenroldelicten.

Minder diefstallen geregistreerd
In 2012 registreerde de politie 1,14 miljoen misdrijven, 5 procent minder dan in 2011. Na een stabilisatie in 2011 zet de dalende trend in de geregistreerde criminaliteit zich daarmee voort. In 2012 nam vooral het aantal diefstallen af, met 22 duizend. Ook waren er 15 duizend minder aangiften van vernieling . Procentueel gezien daalden de openbare orde misdrijven, waaronder openlijke geweldpleging, met 16 procent het sterkst. Verder nam het aantal registraties voor rijden onder invloed en voor het verlaten van plaats ongeval af, beide met 6 duizend. Drugsmisdrijven, bedrog en valsheidsmisdrijven werden in 2012 juist vaker geregistreerd.

Meer woninginbraak en zakkenrollerij
Van alle diefstaldelicten daalde het aantal diefstallen uit en vanaf een personenauto (‘autokraken’) met 15 duizend het sterkst. Diefstal en inbraak uit bedrijven was met 4 duizend minder delicten in 2012 de tweede grote daler. Tot de weinige stijgers onder de diefstaldelicten behoren zakkenrollerij (+3,5 duizend) en woninginbraak (+2,8 duizend). In 2012 lag het aantal woninginbraken 32 procent en het aantal gevallen van zakkenrollerij 23 procent hoger dan in 2005. In dezelfde periode daalde het aantal ‘autokraken’ met 41 procent en het aantal inbraken uit bedrijven met 47 procent.

Meeste woninginbraken in Gooi en Vechtstreek
In 2012 werden per duizend inwoners 5,5 woninginbraken geregistreerd. In 2005 waren dat er nog 4,3. Met 8,6 per duizend inwoners kwamen in de politieregio Gooi en Vechtstreek in 2012 relatief de meeste woninginbraken voor, Friesland telde met 3,1 per duizend inwoners de minste.

In de periode 2005-2012 kende de regio Gelderland-Zuid naar verhouding de sterkste stijging van het aantal woninginbraken, van 4 naar 7,5 per duizend inwoners. Alleen in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Groningen en Limburg-Noord nam in dezelfde periode het relatieve aantal woninginbraken af.

Auteur: Harry Eggen

Plaats een reactie