Genetica UMC St Radboud staat op de wereldkaart

0
558

De afdeling Antropogenetica van het UMC St Radboud bestaat veertig jaar. In deze periode is de afdeling gegroeid van vijf naar ruim 350 medewerkers. Het onderzoek van Antropogenetica is wereldberoemd.

Met meer dan 350 medewerkers is Antropogenetica niet alleen één van de grootste afdelingen van het UMC St Radboud, maar ook één van de grootste geneticainstituten ter wereld. Jaarlijks worden meer dan vijfduizend erfelijkheidsadviezen gegeven, ruim achtduizend chromosomenbepalingen gedaan en twintigduizend DNA-onderzoeken voor de patiëntenzorg verricht.

De wetenschappelijke mogelijkheden van de afdeling zijn in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Meer dan de helft van het wetenschappelijk onderzoek wordt nu gefinancierd vanuit subsidies, van lokale tot internationale. De wetenschappelijke output is indrukwekkend: 230 publicaties in 2010, waarvan ruim veertig in internationale topvakbladen zoals Nature Genetics en the American Journal of Human Genetics.

De genetica heeft ook in de Nijmeegse onderwijsprogramma’s voor geneeskunde en biomedische wetenschappen een prominente rol gekregen, omdat straks iedere arts ook een beetje een geneticus zal moeten zijn.

Nu het menselijk genoom in grote lijnen bekend is, ontwikkelt de genetica zich in sneltreinvaart. Zo paste Antropogenetica in 2003 voor het eerst de DNA-chiptechniek toe binnen de patiëntenzorg. Het UMC St Radboud was een van de eerste ziekenhuizen ter wereld die deze techniek voor diagnostische doeleinden gebruikte. Er kunnen genetische afwijkingen mee worden opgespoord die eerder onzichtbaar bleven. Met de recente introductie van ‘next generation sequencing’ en de inbreng van bioinformatici kan nu zelfs het hele genoom van een patiënt in één keer tot in detail worden geanalyseerd. Revolutionaire ontwikkelingen, die ook in de toekomst zullen leiden tot opzienbarende onderzoeksresultaten en tot oplossingen voor ziekten die nu nog onbehandelbaar zijn.

De afdeling viert het veertigjarig bestaan in de week van 31 oktober t/m 4 november 2011 met een feestelijk programma voor de medewerkers.