GENERO stimuleert samenwerking bij innovaties ouderenzorg

Netwerk GENERO wil samenwerking bij de ontwikkeling en invoering van innovaties bevorderen. In dat teken staat dan ook de komende netwerkbijeenkomst. Het netwerk vervult hierbij, net als bij eerdere bijeenkomsten, de rol van matchmaker en nodigt ouderen, aanbieders van zorg en welzijn, kennisinstellingen en bedrijfsleven uit hun ideeën met elkaar te delen.

De bijeenkomst ‘Innovaties in de ouderenzorg. Samenwerking in ontwikkeling en implementatie’, wordt gehouden op 10 oktober 2011. Contact leggen om innovaties samen een stap verder te brengen staat centraal. En goede voorbeelden helpen daarbij. Ter illustratie wordt daarom een aantal zorginnovaties in verschillende fases van ontwikkeling toegelicht. Welke rol had samenwerking daarin?

Presentatie
Er zijn drie presentaties: over preventie via e-Health, Serious Health Gaming en community-vorming via e-Health. Zij gaan respectievelijk in op de ervaring met de nieuwe aanpak, het ontwerp van de innovatie en de verschillende perspectieven die bij de innovatie komen kijken. Ook geeft het programma ruimte voor speedpresentaties van twee minuten waarvoor alle netwerkpartners zich nog kunnen aanmelden.

Meer informatie
De bijeenkomst vindt plaats op 10 oktober van 15.00 tot 19.30 uur in World Art Delft (Rotterdamseweg 205, 2624 HD Delft, www.worldartdelft.nl). Mail voor meer informatie en aanmelden naar secretariaat@pallashrc.com.

Plaats een reactie