Genen voor schizofrenie, twee nieuwe kandidaten

Schizofrenie is een complexe psychiatrische stoornis met een enorme impact op de betreffende persoon en de maatschappij. Gedacht wordt dat genetische factoren in combinatie met omgevingsfactoren verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van deze stoornis.

Jessica van Schijndel vond twee genen die verband houden met schizofrenie. Een gen voor het kaliumkanaal-gebonden eiwit KCnIP1 komt meer tot expressie in het brein van de APO-SUS rat, die model staat voor schizofrenie. Stoornissen in de calcium- of kaliumkanalen (en dus in de signaaloverdracht tussen neuronen) zijn geassocieerd met schizofrenie.

Verder bleek dat het TRKA-gen een polymorfisme bevat waardoor een bouwsteen en daardoor mogelijk de functie van het TRKA-eiwit verandert. TRKA is de receptor voor Nerve Growth Factor (NGF), een signaalstof die belangrijk is voor de groei en het onderhoud van neuronen.

Verrassend genoeg bleek uit studies aan grote groepen schizofreniepatiënten en controlegroepen dat dit polymorfisme in de ene groep patiënten vaker voorkomt (en dus schadelijk lijkt te zijn) en in een andere groep juist minder vaak (dus beschermend) dan in de controlegroep.

Biografie
Jessica Elisabeth Lathouwers – van Schijndel (Heeswijk-Dinther, 1980) studeerde bioprocestechnologie aan de Wageningen Universiteit met als specialisatie cellulair-moleculair. Haar promotieonderzoek bij de Radboud Universiteit Nijmegen maakt onderdeel uit van het Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences (NCMLS) en het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Centre for Neuroscience. Sinds februari 2009 is ze werkzaam als junior projectleider bij de afdeling Viral Bioprocess Technology & Support (BTS-V) van Intervet/Schering Plough Animal Health in Boxmeer.

Promotiegegevens
Promovendus: mevrouw ir. J.E. van Schijndel
Titel promotie: Towards candidate genes for schizophrenia: The APO-SUS/APO-UNSUS rat model and human association studies
Promotors: De heer prof. dr. G.J.M. Martens
Datum: vrijdag 17 december 2010, 13:00 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

1 gedachte over “Genen voor schizofrenie, twee nieuwe kandidaten”

Plaats een reactie