Geneesmiddel Idefirix wordt vergoed per 1 augustus

Sinds 1 augustus 2021 wordt het geneesmiddel Idefirix® (imlifidase) in Nederland vergoed en is het voor gebruik beschikbaar.

Idefirix (imlifidase)

Het nieuwe geneesmiddel Idefirix is de eerste en enige goedgekeurde behandeling voor gebruik in de Europese Unie die bij toediening voorafgaand aan een niertransplantatie de kans op afstoting bij hoog geïmmuniseerde patiënten kan verkleinen.

Hansa Biopharma, pionier op het gebied van enzymtechnologie voor zeldzame immunologische aandoeningen, heeft dit bekend gemaakt.

Niertransplantatiepatiënt

Niertransplantatiepatiënten met antilichamen tegen diverse humane leukocytenantigenen (HLA) die weefselschade en potentiële afstoting van het transplantaat kunnen veroorzaken, worden geclassificeerd als hoog geïmmuniseerd.

Risicofactoren voor het ontwikkelen van HLA-antilichamen die immunisering veroorzaken zijn onder andere eerdere transplantatie, bloedtransfusie en zwangerschap.

Niertransplantatie

De kans is klein dat deze patiënten een niertransplantatie aangeboden krijgen, waardoor ze langer op de wachtlijst staan, met als gevolg een verhoogd risico op overlijden terwijl ze op een geschikte donor wachten.

Langdurige dialyse vormt mogelijk een zware last voor patiënten en zorgstelsels en wordt in verband gebracht met een verminderde gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en een verhoogd risico op mortaliteit en ziekenhuisopname.

Plaats een reactie