Gemodificeerde maïs op biologische akkers?

Schimmelsoorten die planten voorzien van voedingsstoffen uit de bodem in ruil voor suikers gedijen beter in biologische akkers dan in gangbare akkers. Genetisch gemodificeerde maïs vormt geen risico voor deze nuttige bodemschimmels.

Symbiose
Wortels van bijna alle plantensoorten, waaronder de meeste landbouwgewassen, worden gebruikt door Arbusculaire mycorrhiza (AM) schimmels. Deze schimmels voorzien planten van voedingsstoffen uit de bodem in ruil voor suikers. Deze win-win situatie heet symbiose. Bovendien is aangetoond dat bij een hogere AM-schimmeldiversiteit het functioneren van deze schimmels en dus de gewasopbrengst toeneemt. Daarom bestudeerde Verbruggen in dit onderzoek de diversiteit van AM-schimmels onder verschillende landbouwmethoden, waaronder biologische landbouw.

Verbruggen bepaalde de AM-schimmelgemeenschapsamenstelling van akkers en halfnatuurlijke graslanden door DNA-analyse. Hij ontdekte dat het gemiddelde aantal AM-schimmelsoorten het hoogst is in graslanden. Bovendien nam de AM-schimmelrijkdom duidelijk toe sinds de omschakeling naar biologische landbouw. AM -schimmelsoortensamenstellingen van biologische akkers waren minder ‘uniform’ en leken ook meer op die van natuurlijke graslanden dan die van gangbare akkers.

Genetische modificatie is niet erg
Een van de belangrijkste huidige ontwikkelingen in de landbouwtechnologie is Genetische Modificatie (GM). Deze techniek houdt in dat er nieuwe plantenvariëteiten worden gecreëerd met eigenschappen die normaal niet in deze plantensoorten voorkomen. GM-gewassen worden nu wereldwijd al geteeld op ongeveer 9% van de landbouwgrond. Dit neemt waarschijnlijk de komende periode sterk toe. Om een mogelijk risico van deze planten op AM-schimmels te bepalen, stelde Verbruggen in een kasexperiment het effect vast van twee GM-plantvariëteiten op AM-schimmelgemeenschappen. Er waren geen significante verschillen tussen GM- en niet-GM-planten en vergelijking met ‘natuurlijke’ veldgemeenschappen bevestigde dat de variatie lager was dan seizoensgebonden variatie of variatie tussen verschillende akkers. Verbruggens waarnemingen wijzen erop dat de onderzochte GM-eigenschap (Bt in maïs, een aanpassing die zorgt dat er minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn) geen risico vormt voor deze nuttige bodemschimmels.

Promotie
Promovendus: Erik Verbruggen
Proefschrift : Agriculture-induced changes in mycorrhizal fungal assemblages. Implications for ecological risk assessment of transgenic crops
Promotor: prof.dr. M.G.A. van der Heijden prof.dr. H.A. Verhoef
Facultei: Aard- en levenswetenschappen
Datum: 09-02-2012

Plaats een reactie