Gemiddeld Tweede Kamerlid is een autochtone man van bijna 44 jaar

In de nieuwe Tweede Kamer zitten meer mannen dan vrouwen. Het aandeel niet-westerse allochtonen is gedaald naar 7,3%. De gemiddelde leeftijd is 43,8 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

Het percentage vrouwen is ten opzichte van 2010 gedaald van 40,7% naar 38,7%. Hiermee zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de Tweede Kamer. In vrijwel alle Europese landen is dit het geval. In Groot-Brittanië is zelfs slechts 22% van het parlement vrouw. Bij de PvdA is de man-vrouwverdeling het meest in evenwicht met precies 50% mannen en 50% vrouwen.

Het aantal leden van de Tweede Kamer met een niet-westerse achtergrond is in 2012 gedaald. In 2010 was er met ruim 11% nog sprake van een evenredige vertegenwoordiging. Nu is het aandeel gedaald naar 7,3% (11 Kamerleden). Van de zes grootste partijen is de PvdA het meest divers: 15,8% van de PvdA-kamerleden heeft een niet-westerse achtergrond.

De gemiddelde leeftijd in de Tweede Kamer is 43,8 jaar. In vergelijking met andere Europese landen is dit jong. De gemiddelde leeftijd in het parlement in België en Groot-Brittannië is 50 jaar, in Spanje 53, in Italië 54 en in Frankrijk 56 jaar.

Onderzoek
ProDemos heeft onderzoek gedaan naar de mate van diversiteit in de nieuwe Tweede Kamer. Gekeken is naar het aantal vrouwen in het parlement, het aantal mensen met een niet-westerse achtergrond en de leeftijd van de parlementariërs. Waar mogelijk hebben we de resultaten vergeleken met die van eerdere Kamerverkiezingen en met de samenstelling van parlementen in andere Europese landen.

Plaats een reactie