Gemengde teams van mannen en vrouwen komen tot betere prestaties

Gemengde teams presteren beter dan teams die vooral bestaan uit mannen en mogelijk ook beter dan teams met een meerderheid van vrouwen.

Working Together Teamwork Puzzle ConceptFotocredits: Scott Maxwell (cc)

Sander Hoogendoorn deed onderzoek naar het effect van diversiteit in teams op hun prestaties. Hij keek niet alleen naar diversiteit in geslacht, maar ook naar diversiteit in etniciteit en in cognitieve vaardigheden.

Etnisch diverse teams
Een gematigde etnische diversiteit in teams blijkt geen effect te hebben op de prestaties. Etnische diversiteit is positief voor de prestaties als ten minste de meerderheid van het team verschillende etnische achtergronden heeft. Dit positieve effect kan worden verklaard doordat teamleden in etnisch diverse teams elkaars kennis beter aanvullen. Hierdoor leren ze mogelijk ook meer van hun mede-teamleden.

Minder ontslagen
Teamprestaties nemen aanvankelijk toe en vervolgens af als de diversiteit in cognitieve vaardigheden toeneemt. Teams met een gematigde diversiteit in cognitieve vaardigheden presteren het best, concludeert Hoogendoorn. In teams met een gematigde diversiteit in cognitieve vaardigheden vinden daarnaast minder ontslagen plaats. Dit hoeft volgens Hoogendoorn echter niet te betekenen dat dit mechanisme ook verklaart waarom deze teams beter presteren.

Effectieve samenstelling
Hoogendoorn voerde een reeks veldexperimenten uit onder teams van eerstejaarsstudenten die als onderdeel van hun hbo-opleiding International Business een echt bedrijf opstarten, managen en uiteindelijk weer opheffen. De resultaten van zijn onderzoek zijn waardevol voor een beter inzicht in de effectieve samenstelling van teams in organisaties.

Promotie: Dhr. S.M. Hoogendoorn: Diversity and Team Performance: A Series of Field Experiments. Promotor is mw. prof. dr. C.M. van Praag. Datum: 8 maart 2013.

Plaats een reactie