Gemeenten vragen Europees geld voor aanpak jeugdwerkloosheid

Gemeenten willen met Europees geld 56.000 jongeren bereiken in de strijd tegen jeugdwerkloosheid door middel van scholing en begeleiding naar een (leer)werkplek. Zij hebben daarvoor plannen ingediend om een beroep te doen op ruim 30 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds dat beschikbaar is voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat bekend gemaakt. Hij juicht het toe dat gemeenten met ambitieuze plannen komen in de strijd tegen jeugdwerkloosheid: “het is goed dat zij in een tijd van hoge jeugdwerkloosheid er alles aan doen om jongeren te helpen hun dromen waar te maken”.

Een greep uit de voorgestelde maatregelen van gemeenten: extra begeleiding van kwetsbare jongeren, bemiddeling en coaching van jongeren, het opzetten van een netwerk met ondernemers en het creëren van leerwerkplekken. In het verleden is gebleken dat regionale samenwerking van onder meer gemeenten, UWV, scholen, werkgevers en uitzendbureaus tot succesvolle resultaten leidt.

De plannen zijn ingediend door de centrumgemeenten van 34 arbeidsmarktregio’s en krijgen binnenkort duidelijkheid over het aangevraagde geld. De 30 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds komt bovenop de 50 miljoen euro die het kabinet eerder uittrok voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Op dit moment zijn 133.000 jongeren werkloos in Nederland.

Het kabinet doet meer om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Zo krijgen werkgevers een premiekorting als ze jongeren aannemen, worden plannen van werkgevers en vakbonden voor de helft gefinancierd als ze leiden tot werk voor jongeren en is in oktober met het bedrijfsleven afgesproken dat 10.094 extra leerbanen voor jongeren komen.