Gemeenten en scholen openen nieuwe aanval op schooluitval

De Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en Dienstverlening) wil schooluitval nog verder terugdringen. Daartoe ondertekent de wethouder donderdag 15 maart 2012 namens 9 gemeenten in de regio Haaglanden een convenant met VO-scholen, ROC’s en het ministerie. Na ondertekening stelt het Rijk jaarlijks aan de regio Haaglanden € 4 miljoen beschikbaar om het aantal uitvallers zonder diploma terug te dringen.

Ingrid van Engelshoven Wethouder Onderwijs en Dienstverlening Gemeente Den Haag en voorzitter van het landelijk bestuur van D66

Op dit moment verlaten jaarlijks in Nederland bijna 40.000 jongeren hun school zonder diploma. Het Rijk wil dat aantal binnen drie jaar terugbrengen naar 25.000. In de regio Haaglanden zijn ieder schooljaar bijna 3.000 voortijdige schoolverlaters. Door gezamenlijke inzet van scholen en gemeenten in de Haagse regio verminderde de afgelopen vijf jaar de schooluitval met meer dan 25%.

Wethouder Ingrid van Engelshoven: “Jongeren met een diploma hebben een grotere kans om een baan te vinden. Daar is dus alle inzet op gericht. Snel en effectief ingrijpen en intensieve samenwerking zijn daarbij de sleutels tot succes.’

Scholen hebben als taak om jongeren succesvol hun opleiding te laten afronden. Mocht een jongere dreigen uit te vallen dan zoeken gemeenten die jongeren desnoods thuis op om ze weer naar school te krijgen. Ook zijn er bij de ROC’s speciale opvangklassen. Zoals de TOM-klas op ROC Mondriaan. TOM staat voor Toeleiding Op Maat en het helpt jongeren direct bij de keuze van een vervolgopleiding als schooluitval dreigt. Jongeren kunnen gedurende het hele jaar instromen in de TOM-klas, waardoor thuiszitten voor jongeren geen optie meer is

De komende maanden werken scholen en gemeenten aan een nieuw plan van aanpak met maatregelen om het aantal voortijdige schoolverlaters nog verder terug te dringen.

Plaats een reactie