Gemeentelijke vrijheid besteding zorgmiddelen

De Tweede Kamer heeft dinsdag 18 juni 2013 voor een voorstel gestemd van D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp en Bas van ’t Wout (VVD), voor gemeentelijke vrijheid ten aanzien van het geld voor de langdurige zorg dat wordt overgeheveld naar de gemeenten.

Bergkamp: “Voor het organiseren van creatieve oplossingen en maatwerk is het cruciaal om gemeenten zoveel mogelijk vrij te laten in de besteding van middelen. Daarom heb ik samen met de VVD voorgesteld om de budgetten te ontschotten: we hoeven niet landelijk te regelen hoe elke euro lokaal besteed wordt.”

Gehandicapte kinderen in kern-AWBZ
Ook werd er een voorstel van Bergkamp en haar collega van de ChristenUnie Carla Dik Faber aangenomen over de dagbehandeling van gehandicapte kinderen. Deze kinderen met de zwaarste zorgvraag kunnen zonder deze dagbehandeling niet bij hun ouders blijven wonen.

Bergkamp: “Vanwege deze dagbesteding hoeven deze kinderen niet in een instelling opgenomen te worden. Ouders en kinderen kunnen er nu van op aan dat deze zorg een recht voor deze kinderen blijft, omdat het straks niet wordt overgeheveld naar de gemeenten. Op deze manier kunnen kinderen bij hun ouders blijven wonen omdat ze naar gespecialiseerde dagcentra gaan.”

Plaats een reactie