Gemeente helpt ouders bij scholenkeuze

Het kiezen van de juiste school/studie is hele belangrijke stap in de voorbereiding op de toekomst van een kind. De Gemeente Enschede wil dat elk kind onderwijs volgt dat past bij zijn/haar talenten en interesses.

Daarom probeert de gemeente ouders en leerlingen te helpen bij de keuze van de juiste school. Op www.enschede.nl/scholenkeuze is alle openbare informatie over scholen in Enschede op een makkelijk toegankelijke manier te vinden. Daarnaast kunnen ouders elkaar informeren door hun oordeel over de school van hun kinderen met elkaar te delen.

De scholenkeuze begint al vroeg. Op het moment dat hun kind 3 jaar oud is kiezen ouders voor een basisschool. Sinds 1 augustus 2013 kent Enschede Kindcentra waarin kinderopvangorganisaties en basisscholen samenwerken. Binnen een Kindcentrum moet één pedagogische lijn ontstaan en ouders krijgen te maken met één organisatie. Dat betekent dat op termijn ouders in de praktijk hun keuze vaak nog eerder zullen gaan maken.

Objectieve informatie
Over scholen is op internet veel objectieve informatie beschikbaar zoals het aantal leerlingen, het schooltype, gegevens van de onderwijsinspectie en citoscores en cito-scores. Deze informatie is voor veel ouders lastig te vinden. De gemeente Enschede wil haar inwoners hulp bieden bij de zoektocht en heeft zich aangesloten bij de landelijke website www.scholenkeuze.nl. Dat betekent dat er op die website een speciale ingang is gemaakt met informatie over de scholen in Enschede. Op die website kunnen ouders ook hun waardering over de school van hun kinderen geven en zo delen met andere ouders.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is voor de gemeente een belangrijk thema. Ieder talent telt en draagt bij aan een gezonde samenleving en economie. Jongeren verdienen goed en uitdagend onderwijs en scholen die hen nog beter helpen bij de keuze van beroep of vervolgopleiding, of bij het beginnen van een eigen bedrijf. De gemeente probeert samen met haar partners het economisch belang van een goede schoolkeuze, met name bij de keuze voor een middelbare school of vervolgopleiding, ook in het keuzeproces te betrekken. Dat gebeurt onder meer bij de voorlichtingsbijeenkomsten aan het eind van de basisschool.

Plaats een reactie