Gemeente en Erasmus MC pakken gezondheidsachterstand aan

De gemeente Rotterdam en Erasmus MC slaan de handen ineen bij de bestrijding van gezondheidsachterstand van Rotterdammers. Dat is hard nodig, zo wijzen diverse onderzoeken uit. In vergelijking met de rest van Nederland heeft Rotterdam een hoger sterftecijfer, met als belangrijkste oorzaken hart- en vaatziekten, kanker, ademhalingswegen, diabetes en dementie. Verschillen
In de Rotterdamse bevolking zijn er jaarlijks zes procent meer ziekenhuisopnamen en is het aantal inwoners, dat hun gezondheid als matig of slecht beoordeelt, dertig procent hoger dan in Nederland. Ook binnen de gemeente bestaan er verschillen in gezondheid. De gemeente en Erasmus MC pakken deze verschillen aan door de oprichting van de Academische Coalitie ‘Gezonder Rotterdam’.

Academische coalitie
Deze academische coalitie heeft twee doelen. Het Erasmus MC kan wetenschappelijk onderzoek verbinden aan concrete activiteiten om de gezondheidsachterstand aan te pakken. De gemeente Rotterdam kan beschikken over de nieuwste wetenschappelijke inzichten, die ondersteuning bieden aan de integrale aanpak van de gezondheidsverbetering. Gezonder Rotterdam komt boven de al bestaande samenwerkingsverbanden op het gebied van infectieziekten en de jeugdgezondheid. De coalitie voegt drie nieuwe speerpunten toe: preventieve gezondheidszorg voor ouderen, versterking van de huisartsenzorg (eerstelijnsgezondheidszorg) en wijkgerichte aanpak van gezondheidsachterstanden. Deze speerpunten staan centraal op een minisymposium dat Gemeente Rotterdam en Erasmus MC houden op maandag 14 september.

Suggesties
Tijdens deze bijeenkomst presenteert prof.dr. Lex Burdorf van Erasmus MC de brochure ‘Gezonder Rotterdam’. Dit document, dat hij samen met de gemeente Rotterdam schreef, bevat een analyse van de gezondheidsachterstand in Rotterdam en een visie op de aanpak, met suggesties voor concreet beleid. Zo willen gemeente en Erasmus MC onder meer vernieuwing van zorgprogramma’s voor ouderen realiseren, een academisch huisartsennetwerk opzetten, betere aansluiting van de zorg van huisartsen op die van specialisten regelen en de leefomstandigheden en kansen op scholing en werk verbeteren in wijken met een achterstand.

Tijdens het symposium wordt het document ‘Gezonder Rotterdam’ aangeboden aan mevrouw J. Kriens, wethouder volksgezondheid, welzijn en maatschappelijke opvang, en aan de heer H.A.P. Pols, decaan en vice voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Beiden zullen in een podiumgesprek hun reactie geven op de vorming van de Academische Coalitie.

Plaats een reactie