Gemeente Amsterdam moet beter informeren over bijen

0
1105

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder over bijenoverlast. Dit naar aanleiding van een voorval vorige week in Amsterdam Zuid, waarbij een zwerm bijen werd doodgespoten.

Het gaat wereldwijd slecht met bijenvolken en de bijensterfte neemt toe. De Partij voor de Dieren vindt dat het belang van de bijen beter moet worden verwoord door de gemeente. Bijenoverlast kan diervriendelijk worden verholpen met behulp van een imkervereniging.

De Partij voor de Dieren zet zich al geruime tijd in voor bijen. Op landelijk niveau werkt ze aan een verbod op bestrijdingsmiddelen die met het verlies van bijen en andere bestuivers in verband worden gebracht. Op gemeentelijk niveau werd in Amsterdam al een succes behaald toen de motie BEE friendly werd aangenomen. Deze moties draagt de gemeente op om het belang van bijen te erkennen en rekening te houden met bijen bij de inrichting van de openbare ruimte.

Johnas van Lammeren
Het doodspuiten van bijen in Amsterdam Zuid vindt de Partij voor de Dieren Amsterdam een ongelukkig voorval. “Dit had voorkomen kunnen worden wanneer de betrokkenen goed geïnformeerd zouden zijn. Er zijn immers afspraken gemaakt tussen de imkervereniging en de politie omtrent bijenoverlast. Wie last heeft van bijen, kan deze laten weghalen door een imker, zodat de bijen niet hoeven worden doodgemaakt. Wanneer burgers, verenigingen en ook gemeentelijke instanties goed op de hoogte zijn van het belang van bijen en weten hoe ze op een diervriendelijke manier met overlast om kunnen gaan, is dat een stap in de goede richting. Daarom vragen wij de wethouder nu vooral om zich in te zetten voor een goede informatievoorziening.” aldus Johnas van Lammeren (fractievoorzitter Partij voor de Dieren Amsterdam).

Vorig artikelGeen eigen regie, dan geen afbraak pgb
Volgend artikelPrinses Margriet opent Groningen Cancer Center van UMCG
Avatar
Op 28 oktober 2002 is de oprichtingakte getekend die de Partij voor de Dieren van een noodzakelijke droom omvormde tot een politieke realiteit. Een groep dierenbeschermers die actief was in maatschappelijke bewegingen die politiek en maatschappij beïnvloeden om diervriendelijker te leven, besloot dat de grens was bereikt toen het kabinet Balkenende I een groot aantal diervriendelijke regels terugdraaide. Regels en wetgeving waarvoor jaren was gestreden en die slechts minimale verbeteringen met zich meebrachten werden van tafel geveegd. De betrokkenheid van politici bij dierenwelzijn en dierenrechten was nihil en deze onderwerpen werden onvoldoende voor het voetlicht gebracht door zittende politieke partijen. De manier waarop het eerste kabinet Balkenende diervriendelijke maatregelen van tafel veegde was de druppel. Er moest een partij komen die dierenrechten- en welzijn tot hoofdthema maakte om echt iets te veranderen. De oprichting van de Partij voor de Dieren was een feit.