Gelukkig oud worden in de wijk

Ouderen die een goed sociaal netwerk hebben zijn gezonder, weerbaarder en leven langer. Dat blijkt uit diverse onderzoeken. Reden voor netwerk GENERO hier een project aan te wijden. Projectleider Arnaud Brix: “In veel Rotterdamse wijken is er al wel een gedegen zorg- en welzijnsaanbod. Het is alleen de vraag hoe je zelfstandig wonende ouderen daarmee op tijd bereikt. Een sociaal netwerk kan die brug vormen.”

Kleine problemen aanpakken
Brix bedoelt hiermee dat het aanbod onvoldoende vraaggericht is. “Een oudere komt dan pas in beeld bij zorgpartijen wanneer er al sprake is van een groot probleem. Met een sociaal netwerk in de wijk kun je echter kleine problemen snel signaleren en aanpakken om die grotere problemen te voorkomen. Denk aan de boodschappen of af en toe een spelletje doen. Dat kan er al aan bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en het leven kunnen leiden dat zij willen.”

Signaleren
De buurman, visboer, actieve vrijwilliger of huismeester. Dit zijn de zogenoemde sleutelfiguren rondom de ouderen die voor dit project gemobiliseerd moeten worden. “Iedereen die contact heeft met de oudere kan problemen signaleren. Bijvoorbeeld dat meneer in de winkel vertelt dat hij moeite heeft om de juiste informatie over geldzaken en vervoer te vinden, of dat het huis van mevrouw steeds minder schoongemaakt wordt”, vertelt Brix. Met deze signalen kunnen de sleutelfiguren terecht bij de ‘spilfunctionaris’. “Deze stellen wij vanuit het project aan. Het zijn actieve professionals die het netwerk rond de oudere gaan opbouwen en bekijken welke oplossing de wijk kan bieden.”

De wijk in
De voorbereidingen voor het project zijn in volle gang. In juni volgt de echte start in twee wijken, Lombardijen en Het Lage Land/Prinsenland. “Op basis van signalen uit de wijk gaan we kwetsbare ouderen identificeren met een speciale vragenlijst. Nu hebben we ze niet goed in het vizier. De spil gaat hiervoor letterlijk de wijk in. Met inzet van de sleutelfiguren zoekt hij of zij de ouderen op in buurthuizen, bij het bankje in het park of tijdens het inloopuur van het bejaardentehuis.”

Kleine investering
Deze wijkgerichte aanpak is volgens Brix mooi omdat deze aansluit bij de Wmo-gedachte. “Daarbij moet je ook zelf actie ondernemen en gaat het ook om vroegsignalering. Uiteindelijk kunnen we door de kleine problemen met het sociale netwerk aan te pakken dure individuele zorg voorkomen. De investering die daarvoor nodig is, is het aanstellen en opleiden van de spilfunctionaris. En natuurlijk de inzet van de wijkbewoners die we moeten faciliteren, bijvoorbeeld met kennis over hoe zij problemen kunnen signaleren. We starten in twee wijken waar al veel voorzieningen staan, de infrastructuur op orde is en actieve vrijwilligers zijn. Met dit project willen we dat versterken en ontdekken of het sociale netwerk daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van leven van ouderen.”

1 gedachte over “Gelukkig oud worden in de wijk”

  1. Wat een prachtige ontwikkelingen. Het sluit erg aan bij bestaande initiatieven zoals de Matchmakers van IJsselmonde van het Buren voor Buren project. Daarnaast sluit het erg aan op landelijke ontwikkelingen, waar pensioen- en zorginstellingen mee worstelen; kleinschaligheid, regie van sociaal kapitaal en vertrouwen zijn hierin succesfactoren. Meer hierover is te lezen in het strategisch rapport Nieuwe Oude Dag dat is gepubliceerd op http://www.nieuweoudedag.nl. geheel indachtig de nieuwe tijd is deze strategische kennis open source ; )

    Beantwoorden

Plaats een reactie