Geloof in God neemt af, geloof in ‘iets’ neemt toe

Ter ere van haar 75-jarig jubileum herhaalde weekblad Margriet de geloofs-enquête die ze eerder hield in 1969 en 2009.

Geloofsenquete

Opvallendste uitslag: ondanks dat steeds minder vrouwen aangeven gelovig te zijn, gelooft een steeds groter percentage in ‘iets’ na de dood.

In 1969 geloofde 4% niet in God en 13% twijfelde. Nu is dat percentage respectievelijk 22% en 30%. In 1969 gaf 56% aan te geloven in iets na de dood, in 2013 is dat 60%. Theologe Jacobien Geel duidt de uitkomsten van de enquête. “Geloof in Nederland is een soort afsmeltende gletsjer: als deze tendens doorzet, houdt het geloof in traditionele zin een keer op. Maar geloof an sich blijft bestaan. Mensen willen toch zin geven aan het leven, dat is een menselijke behoefte.”

Andere opmerkelijke uitkomsten:
* Geloof wordt meer vanuit huis meegegeven dan veertig jaar geleden. Was het percentage gelovige vrouwen dat aangaf het geloof op die manier mee te krijgen in 1969 33%, nu is dat 75%.
* Van de gelovige vrouwen geeft 42% aan rooms-katholiek te zijn, 41% protestants en 2% islamitisch. 13% geeft aan ‘iets anders’ te zijn.

De uitslag van de geloofsenquête staat in Margriet 13. Dit extra dikke Paasnummer ligt vanaf vrijdag 22 maart 2013 in de winkel.

Het onderzoek is in opdracht van Margriet uitgevoerd door het onderzoeksbureau Motivaction International B.V. onder 500 vrouwen in de leeftijd 25 tot 75 jaar uit het StemPunt-panel van Motivaction. De onderzoeksresultaten geven een representatief beeld van de Nederlandse vrouw van 25 jaar en ouder.

Plaats een reactie