Gelijke behandeling van alle donors

Alle donors krijgen bij elke bloeddonatie een identieke vragenlijst over seksueel risicogedrag, dat stelt Stichting Sanquin Bloedvoorziening voor aan minister Kuipers van VWS. Dankzij deze universele beoordeling van seksueel risicogedrag komt een einde aan het donorkeuringsbeleid dat specifiek is gericht op mannen die seksueel contact hebben gehad met een andere man.

Sanquin Bloedvoorziening

Ivo van Schaik, CEO van Stichting Sanquin Bloedvoorziening, vat het voorstel samen: “Bij de keuring voor bloeddonatie zal dan worden gevraagd naar seksueel gedrag met een risico op bloedoverdraagbare infecties. Dat gedrag bepaalt dan of je kan doneren, niet met wie je seks hebt gehad.”

Sanquin doet dit voorstel op basis van wetenschappelijk onderzoek dat concrete handvatten geeft om deze wijziging in te voeren.

Sanquin Bloedbank wil dit zo snel mogelijk invoeren. Zover is het echter nog niet. Sanquin Bloedbank werkt hierin nauw samen met Prothya Biosolutions Netherlands BV, die plasmageneesmiddelen produceert uit het ingezamelde plasma.

Prothya Biosolutions Netherlands

Duco Brouwer, VP Plasma Operations: “Ook bij Prothya vinden we gelijke behandeling heel belangrijk. Als internationaal biofarmaceutisch bedrijf volgen we de wereldwijde ontwikkelingen nauwlettend. Vanwege de nieuwe universele beoordeling van seksueel risicogedrag zal Prothya het registratiedossier bij de European Medicines Agency (EMA) moeten aanpassen. Pas na goedkeuring door de EMA kan de gelijke behandeling van alle bloeddonors worden ingevoerd.”

Tegelijkertijd zal de Bloedbank de eigen processen en systemen moeten aanpassen. Ook zal er een uitgebreide training komen voor alle medewerkers van de Bloedbank. Een datum kan daarom nog niet met zekerheid worden vastgesteld.

“Die processen hebben tijd nodig. We hebben de verwachting dat het in het eerste kwartaal van 2024 kan worden ingevoerd”, aldus Van Schaik.

Daphne Thijssen-Timmer, directeur van de Bloedbank, schetst hoe Sanquin in de afgelopen jaren actief is geweest om meer mannen die seks hebben gehad met mannen (MSM) toe te laten als bloeddonor.

Daphne Thijssen-Timmer: “We zijn bijna bij het sluitstuk van 25 jaar onderzoek. Daar mogen we trots op zijn. De Bloedbank hoorde de wens vanuit het publiek en de politiek dat een aparte behandeling voor MSM zo snel mogelijk afgeschaft moest worden. Daar zijn we al die jaren voorstander van geweest, maar het belang van de patiënt hebben we steeds voorop gesteld. Want bloedtransfusies moeten veilig zijn voor patiënten. Daarom hebben we in stappen steeds verder gewerkt aan het verruimen van het donorselectiebeleid voor MSM. In dat proces werden wij ook gesteund door de minister van VWS. Bij elke stap hebben we, wetenschappelijk en praktisch, onderzocht hoe meer MSM konden doneren terwijl bloedproducten even veilig zouden blijven. En na elke genomen stap hebben we geëvalueerd of dat ook zo was. Steeds met goed resultaat. Er is ongelooflijk veel werk verzet om steeds meer MSM toe te laten en de veiligheid voor patiënten te borgen. Het is nu tijd voor de laatste stap: een gelijke behandeling van alle donors.”

Plaats een reactie