Geïntegreerde zorg voor zieke werknemers levert half miljard op

Intensieve samenwerking tussen arbozorg, curatieve zorg en werkgevers leidt tot korter ziekteverzuim, minder arbeidsongeschiktheid en een verhoging van de arbeidsparticipatie. Deze geïntegreerde arbocuratieve zorg kan een besparing opleveren van een half miljard euro per jaar op verzuim- en arbeids-ongeschiktheidsuitkeringen. Dit stelt Han Anema in zijn oratie op 13 december als hoogleraar sociale geneeskunde VUmc, in het bijzonder de Academisering van de Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde en als bijzonder hoogleraar Academisering van de Verzekeringsgeneeskunde vanwege UWV.

Om samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en curatieve artsen te verbeteren moet de (financiële) scheiding tussen arbozorg en curatieve zorg opgeheven worden. Op die manier komt de geïntegreerde arbocuratieve zorg voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking. Ook moet arbeidsparticipatie als behandeldoel onderdeel gaan uitmaken van de artseneed en –opleiding. Daarnaast moeten werkgevers passend werk aanbieden aan zieke werknemers, aldus Han Anema die is verbonden aan de afdeling sociale geneeskunde VUmc en aan het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde van AMC, UMCG, UWV en VUmc.

Onderzoek van VUmc en het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde toont aan dat duurzame re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers, met of zonder dienstverband, versneld wordt door intensieve samenwerking van alle betrokken artsen en het aanbieden van geschikt passend werk door werkgevers. Zo werden langdurig arbeidsongeschikte werknemers met rugklachten begeleid en behandeld door multidisciplinaire teams van bedrijfsartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Deze geïntegreerde arbocuratieve zorg leidde tot een versnelling van duurzame arbeidsre-integratie met gemiddeld vier maanden en verbetering van het functioneren en de kwaliteit van leven van de werknemer.

Bij de langdurig arbeidsongeschikte werknemers met rugklachten leidde deze geïntegreerde aanpak tot besparingen van bijna 7000 Euro per werknemer in de kosten van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Iedere geïnvesteerde Euro in de behandeling levert 26 Euro op. Rugklachten kosten Nederland 3.5 miljard Euro/jaar, voor bijna 90% door verzuim en arbeidsongeschiktheidskosten. Als deze geïntegreerde zorg in heel Nederland wordt toegepast, betekent dit een besparing van ongeveer een half miljard Euro per jaar.

Plaats een reactie