Geïmporteerde hasj mogelijk minder schadelijk dan nederwiet

0
848

Gaat CBD (cannabidiol) een deel van de negatieve effecten van THC tegen? Dat is de centrale vraag in het literatuuronderzoek ‘THC, CBD en de gezondheidseffecten van wiet en hasj. Recente inzichten’ dat het Trimbos-instituut uitvoerde op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In verband met de toegenomen hulpvraag voor cannabisafhankelijkheid is het van belang te weten of CBD bescherming biedt tegen psychische klachten die verband houden met THC. Hoewel er geen hard bewijs is, zijn er voldoende aanwijzingen om te concluderen dat geïmporteerde hasj waarschijnlijk minder schadelijk is dan nederwiet. Omdat de meeste onderzoeken zijn uitgevoerd in klinische situaties en minder vaak onder recreatieve gebruikers, is nader onderzoek onder deze groepen gewenst.

Het is bekend dat nederwiet vrijwel geen CBD bevat, in tegenstelling tot geïmporteerde hasj. Naar schatting 70% van de in coffeeshops verkrijgbare cannabis bestaat uit nederwiet. Uit onderzoek onder psychiatrische patiënten blijkt dat het roken van wiet met een hoog THC-gehalte en een laag CBD-gehalte gepaard gaat met een groter risico op het ontstaan van psychosen dan het roken van wiet met een lager THC-gehalte. Verder geeft cannabis met een hoog CBD-gehalte mogelijk minder risico op het ontwikkelen van verslaving dan cannabis met een laag CBD-gehalte. Uit ander onderzoek blijkt dat blootstelling aan cannabis met een hoog THC-gehalte en een laag CBD-gehalte grotere structurele veranderingen in de hersenen veroorzaakt dan blootstelling aan cannabis met een laag THC-gehalte en een relatief hoog CBD-gehalte.

Op basis van de beschikbare literatuur kan geen uitspraak worden gedaan over de schadelijkheid van wiet met een THC-gehalte van meer dan 15% ten opzichte van hasj met een even hoog THC-gehalte en een relatief hogere concentratie aan CBD. Wel kan geconcludeerd worden dat er weinig tot geen negatieve effecten gevonden zijn die kunnen worden gerelateerd aan CBD. Daar waar CBD een effect heeft, is dat meestal op een positieve manier. Hasj met een relatief hoog THC-gehalte en een hoog gehalte aan CBD lijkt op grond van de bestudeerde literatuur minder schadelijk dan nederwiet met hoge concentraties THC en weinig CBD.

Met name de verhoudingen tussen en doseringen van CBD en THC verdienen nader onderzoek onder degenen die het meest kwetsbaar zijn voor de negatieve effecten van cannabis. Ook is het aan te raden bij (vervolg)onderzoek waar mogelijk onderscheid te maken tussen gebruik van hasj en wiet en de te meten effecten.