Gehoorrevalidatie is maatschappelijk belang

Hoewel in Nederland 1,5 miljoen mensen kampen met een hoorprobleem, maakt slechts 33% van deze groep gebruik van een hoortoestel. De drempel om een hoortoestel te dragen is voor veel mensen nog altijd hoog.

Bas de Hoorman – Op de luchthaven

Dit komt enerzijds door het imago van het hoortoestel en van de auditieve branche. En anderzijds door gebrekkige informatie en financiële barrières.

De vereniging GAIN wil op beide gebieden verbetering realiseren. Door het geven van heldere informatie, het delen van ervaringen en een imagocampagne. Naast deze toenadering tot de consument, blijft de vereniging zich inzetten voor de belangen van de branche en het optimaliseren van het vergoedingssysteem.

Verbeterde communicatie
De vereniging laat het niet bij woorden. Middels een nieuwe website biedt zij een uitgebreide informatie over oren en horen. Over actualiteiten en ontwikkelingen in de branche. Daarnaast is er veel ruimte gecreëerd voor de ervaringen van gebruikers. Zij zijn immers de ambassadeurs van het hoortoestel en kunnen als geen ander illustreren wat de waarde van een goed gehoor is.

Slechthorendheid in beeld
Om het imago van het hoortoestel te verbeteren maakt de GAIN gebruik van de hulp van Bas de Hoorman. Bas staat symbool voor een hoortoestel. Hij laat niet enkel de praktische kanten van het hoortoestel zien maar gaat ook in op de sociale voordelen. Met Bas de Hoorman brengt de GAIN de verschillende kanten van slechthorendheid en de mogelijke oplossingen in beeld. Met deze imagocampagne wil de hoorbranche laten zien dat een hoorprobleem geen verschil hoeft te maken in het leven van mensen.

Actuele ontwikkelingen
De afgelopen periode heeft de GAIN zich hard gemaakt voor herziening van het vergoedingssysteem dat sinds 1 januari 2013 van kracht is. Hoewel GAIN pleitbezorger is van de functionele aanspraak, uit ze haar zorgen over de manier waarop zorgverzekeraars tot vergoeding komen. Ze is bang dat het enerzijds ten koste gaat van de keuzevrijheid van de consument en anderzijds van de kwaliteit van de hoorzorg. Via de website zijn alle actuele ontwikkelingen te volgen.

Meer informatie
http://www.vereniginggain.nl
http://www.basdehoorman.nl
https://www.facebook.com/basdehoorman

Plaats een reactie