Gehandicaptenzorgprijs op zoek naar innovatieve praktijkproducten

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft de inschrijving voor de Gehandicaptenzorgprijs 2014 geopend. Producten die de praktijk van de gehandicaptenzorg verder verbeteren en/of professionaliseren komen in aanmerking voor de prijs.

Voorbeelden hiervan zijn een handreiking, methodiek, leerboek en spel. De VGN roept iedereen op om na te denken over wie in aanmerking kan komen voor de Gehandicaptenzorgprijs 2014.

Aanmelden
Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden, maar kunnen ook worden voorgedragen door een ander. Daarbij gelden wel inzendingscriteria, zoals dat het om een afgerond praktijkproduct moet gaan. Een ander criterium is dat het product door een medewerker van een gehandicaptenzorgorganisatie is ontwikkeld. Daarnaast gelden inhoudelijke beoordelingscriteria die worden getoetst door een vakjury onder voorzitterschap van Sineke ten Horn, oud-hoogleraar Zorgmanagement.

Kijk voor aanmelden en de criteria op www.vgn.nl/gehandicaptenzorgprijs. Aanmelden kan tot 15 april 2014.

Prijs
Op woensdag 26 november wordt de winnaar van de Gehandicaptenzorgprijs 2014 bekend. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 7.500,- en een kunstwerk. Verder zal de VGN met de winnaar overleggen op welke wijze extra aandacht kan worden gegeven aan het product. Daarnaast worden er enkele aanmoedigingsprijzen uitgereikt.

Eerdere winnaars
De VGN organiseert de Gehandicaptenzorgprijs in 2014 voor de vijfde keer. Eerdere praktijkproducten die in de prijzen vielen, zijn het boek Triple C. Gewoon is anders over Triple C, een behandelmodel voor mensen met een verstandelijke beperking die daarnaast gedrags- of psychische problemen hebben. En de koffer Kinderen waar kies ik voor, een tool die hulpverleners helpt bij het gesprek over kinderwens van mensen met een verstandelijke beperking. Beide producten zijn ontwikkeld binnen gehandicaptenzorgorganisatie ASVZ.

Producten die voorgaande editie een aanmoedigingsprijs ontvingen, zijn een handboek voor de behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking van TjallingaHiem. En een beweegmethode ter bevordering van de ontwikkeling van mensen met een ernstige meervoudige beperking van Cello.

Kennisbeleid
De VGN organiseert de Gehandicaptenzorgprijs in het kader van haar kennisbeleid om gehandicaptenzorgorganisaties te stimuleren tot kennisontwikkeling, kennisverspreiding en verdere professionalisering van de medewerkers.

Plaats een reactie