Gehandiapten bouwen ACTIEDORP in Den Haag

Op donderdag 19 november 2009 trekt een grote delegatie van gehandicapten en hun ouders samen met het Landelijk Steunpunt Wonen naar Den Haag. Zij overhandigen een Manifest aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS, omlijst door de bouw van een actiedorp.

Zij zijn zeer ongerust over het voortbestaan van hun particuliere wooninitiatieven. Door de veranderingen in de AWBZ-financiering gaan de gehandicapte bewoners er gemiddeld 25% in budget op achteruit. Sluiting van de woonvorm of voor anderen: het niet kunnen oprichten van een nieuw wooninitiatief dreigt. Wooninitiatieven zijn dé kleinschalige woonvormen met zorg en begeleiding op maat. Kenmerkend zijn de hoge kwaliteit van leven en de ruimte die bewoners hebben om de regie over hun eigen leven te voeren. De wooninitiatieven worden door ouders gezamenlijk opgericht voor hun kind of familielid met een handicap. Zij zien een leven voor hun gehandicapte kind in een grote instelling niet zitten. Anno 2009 zijn er ruim 200 gerealiseerde wooninitiatieven en zijn er meer dan 100 in oprichting.

Manifest en actie
Om 13.00 uur biedt een delegatie van gehandicapten het Manifest ‘Samen staan voor de parels van de zorg!’ aan met daarin verwoord: punten van zorg en bouwstenen voor de oplossing daarvan. De overhandiging vindt plaats in de hal van het gebouw van de Tweede Kamer. Buiten zal tegelijkertijd een ludieke actie plaatsvinden met gehandicapten, hun ouders en andere betrokkenen. Zij bouwen een protestdorpje van ‘kwetsbare’ kartonnen wooninitiatieven op Het Plein om te benadrukken dat zij hun wooninitiatieven willen behouden of nieuwe willen realiseren. Daar is support en gepaste financiering van de overheid voor nodig. Samen staan voor de parels in de zorg!

Particuliere wooninitiatieven
Het is voor de gehandicapte bewoners van wooninitiatieven en hun ouders onbegrijpelijk dat de financiering zo is veranderd, dat wonen in de maatschappij onhaalbaar wordt. Particuliere wooninitiatieven geven juist uitdrukking aan de wensen van de overheid: hoge kwaliteit van zorg, scheiden van wonen en zorg, kleinschaligheid en volwaardig burgerschap voor mensen met een beperking. Wooninitiatieven zijn dé voorlopers op het gebied van zorgvernieuwing: de parels in de zorg! Het Manifest is ondertekend door duizenden bewoners, ouders, organisaties en burgers.

Plaats een reactie