“Geen zorgen over kwaliteit van zorg voor hartpatiënten”

0
841

“De kwaliteit van zorg voor hartpatiënten in Nederland is goed. Meer transparantie zorgt ervoor dat problemen sneller in beeld komen. Het is immers van groot belang dat de veiligheid van de zorg voorop staat en dat wordt ingegrepen in die situaties, waar dat niet gegarandeerd kan worden.” Dat stelt prof. dr. Martin Schalij, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

MUMC+  OK

Hij reageert hiermee op de onrust naar aanleiding van de berichten omtrent de afdelingen Cardiologie in het Ruwaard van Putten ziekenhuis en het Admiraal de Ruyter ziekenhuis en de reacties daarop van de Hartpatiënten Nederland en de NPCF. De NVVC vindt transparantie van groot belang en neemt zijn verantwoordelijkheid door gesignaleerde problemen te melden bij de Inspectie, ook als dit leidt tot enige maatschappelijke onrust.

De NVVC, de wetenschappelijke vereniging van de Nederlandse Cardiologen staat voor de kwaliteit van de cardiologische zorg die in Nederland wordt geboden. Daartoe voert de NVVC (zoals iedere specialistenvereniging) kwaliteitsvisitaties uit. Deze worden verricht door cardiologen met een speciale opleiding. Tijdens een visitatie wordt gekeken naar het functioneren van de specialisten en de organisatie. Ook wordt gekeken naar de staat van de apparatuur en andere belangrijke zaken.

Na een visitatie komt er een oordeel over het functioneren van de groep specialisten en indien alles goed is wordt een certificaat voor een periode van vijf jaar afgegeven. Indien niet alles goed is, worden de verbeteracties aangegeven en volgt in de regel een nieuwe visitatie binnen een jaar. Een samenvatting van het visitatierapport gaat naar de Raad van Bestuur van het betreffende ziekenhuis, die wettelijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit. Als de NVVC bij een visitatie op situaties stuit waarbij naar het oordeel van de NVVC de veiligheid van de patient in het geding is, volgt direct melding bij de Raad van Bestuur van het betreffende ziekenhuis. Indien deze zelf medeverantwoordelijk is, wordt dit gemeld bij de Raad van Toezicht van het ziekenhuis. Mocht dan nog geen verbetering worden gesignaleerd, dan meldt de NVVC dit bij Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Verantwoordelijkheid
De NVVC vindt transparantie dus van groot belang. Schalij: “De NVVC loopt hiermee vooruit op de maatschappelijke discussie over het controleren van specialisten door specialisten. We schromen in het belang van goede patiëntenzorg nooit om de vinger op de zere plek te leggen, ook niet als dit ten koste gaat van de reputatie van de cardiologische zorg. Wat ons echter stoort is dat verschillende partijen vervolgens gaan roepen om grote onderzoeken, zonder ook maar enig inzicht in de gevonden problemen te hebben.”

De rol van de NVVC is vaak niet duidelijk voor andere partijen. “De NVVC controleert, signaleert, en helpt problemen op te lossen, maar heeft zeker geen toezichthoudende rol. Dit is voorbehouden aan de IGZ.” De NVVC neemt wel haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil graag samen met patiënten en patiëntenorganisaties zorgen voor een verantwoorde en kwalitatief goede zorg. Om de kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren is de NVVC met het NVVC!-Connect project gestart. Door middel van dit project wordt de zorg in regio’s nog meer gestructureerd en wordt gewerkt aan de juiste zorg op de juiste plaats.

Wil je meer gezondheidsnieuws ontvangen, dan kun je natuurlijk ook fan worden van de Facebook pagina van de Gezondheidskrant.