Geen zondagsdienst specialisten Flevoziekenhuis

De specialisten van het Flevoziekenhuis werken op de landelijke actiedag van donderdag 7 oktober gewoon door. Alle patiëntenzorg kan volgens planning plaatsvinden. ‘Als medische staf onderschrijven wij wél de boodschap achter de acties’, zegt Hans Verheul, vrij gevestigd cardioloog namens alle specialisten. De specialisten van het Flevoziekenhuis vragen op 7 oktober daarom wel aandacht voor de actie.

De Orde van Medisch Specialisten organiseert op donderdag 7 oktober een landelijke actiedag onder het motto: ‘Specialisten zijn er ziek van’. In veel ziekenhuizen draaien de specialisten op die dag een zondagsdienst. De actie van de Orde richt zich tegen de wetsvoorstellen van demissionair minister Klink. Het gaat daarbij om de Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ) en de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG).

Met deze nieuwe wetsvoorstellen wil minister Klink de handelingsvrijheid van de vrij gevestigde specialisten inperken. De raad van bestuur krijgt in de plannen meer te zeggen over welke behandelingen, onderzoeken of ingrepen gedaan kunnen worden. De Orde vreest dat de patiënt een manager aan het bed krijgt in plaats van een dokter. Een invoering van de plannen zou bovendien het einde inluiden van de status van de vrij gevestigde dokters.

In het Flevoziekenhuis werken 40 van de 144 specialisten in vrije vestiging. De gehele medische staf onderschrijft het standpunt dat medisch specialisten in vrije vestiging moeten kunnen blijven werken en dat ze invloed en betrokkenheid blijven houden bij het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis. De professionele autonomie op basis van waarvan medisch specialisten (in loondienst of in vrije vestiging) strikt op eigen medisch oordeel tot diagnose of behandeling overgaan staat wat het Flevoziekenhuis betreft niet ter discussie.

De raad van bestuur komt niet in de behandelkamer te zitten. Ook bij medisch specialisten in dienstverband is daar geen sprake van. De autonomie van specialisten is gewaarborgd in statuten. Het Flevoziekenhuis kent daarnaast een ver doorgevoerd systeem van duaal management. Op alle niveaus in de organisaties staan dokters en verpleegkundigen samen met het management aan het stuur. Dat is wat het Flevoziekenhuis betreft de beste garantie voor een hoge kwaliteit van zorg.

Plaats een reactie