Geen verwarring meer over gemengde vruchtensappen

Nieuwe consumentvriendelijke regels voor etikettering van vruchtensappen en nectars werden woensdag 14 december 2011 goedgekeurd door het Europees Parlement. De regels hebben als doel om misleidende benamingen van gemengde sappen en etiketten met “geen suiker toegevoegd” te voorkomen.

Het Parlement heeft de wijzigingen in de huidige wetgeving uit 2001 goedgekeurd met 585 stemmen voor, 33 tegen en 1 onthouding. Rapporteur Andrés Perelló Rodriguez (S&D, ES) zei: “De nadruk lag voor ons op het bieden van juiste informatie aan consumenten zodat zij zouden weten wat ze kopen. Het Parlement speelde een belangrijke rol in het verbod op het toevoegen van suiker in producten die verkocht worden als sappen en in het creëren van duidelijkheid over de aanwezigheid van suikers en zoetstoffen in soortgelijke dranken.”

Gemengde sappen
Een mix van twee sappen moet in de toekomst een productnaam hebben die overeenkomt met de inhoud, zeiden EP-leden. Bijvoorbeeld, een mix van 90% appel- en 10% aardbeisap moet “Appel en aardbeisap” worden genoemd, terwijl het nu nog “Aardbeisap” zou kunnen heten. Een algemene naam zoals “Gemengd sap” zou gebruikt kunnen worden voor sappen van drie of meer verschillende vruchten.

Suiker en zoetstoffen
Europarlementariërs weten dat consumenten – in het bijzonder diabetici, ouders en mensen op dieet – een duidelijke indicatie willen hebben van het verschil tussen ‘sap’ en ‘nectar’, en de aanwezigheid van zoetstoffen.

In de toekomst zullen vruchtensappen per definitie geen suiker of zoetstoffen bevatten. ‘Nectars’, gemaakt van vruchtenmoes met toegevoegd water, kunnen suiker of zoetstoffen bevatten. Etiketten met “Geen suiker toegevoegd” zullen niet toegestaan zijn op nectars die kunstmatige zoetstoffen bevatten, zoals sacharine, om mogelijke verwarring te voorkomen.

Puur sinaasappelsap?
Veel producten die worden verkocht als “sinaasappelsap” bevatten tot 10% mandarijnsap, wat bijdraagt aan de kleur en smaak. Deze werkwijze is gebruikelijk in Brazilië en de VS, die een groot aandeel van de Europese markt bezitten. Om een goede concurrerende markt te behouden moeten alle geïmporteerde en EU vruchtensappen die worden verkocht als puur dat ook zijn, of de productnaam moet aangeven dat het sap mandarijn bevat.

Volgende stappen
Deze regels waren voorlopig overeengekomen tijdens informele onderhandelingen tussen het Parlement en de Raad en moeten nu alleen nog formeel door de Raad worden goedgekeurd om de wijzigingen officieel door te voeren. Producten die voor de officiële inwerkingtreding van de regels op de markt worden gebracht of zijn geëtiketteerd kunnen nog tot 3 jaar later worden verkocht. Lidstaten hebben 18 maanden de tijd om de wijzigingen op te nemen in hun nationale wetgeving.