Geen ongekeurde attracties op Nederlandse kermissen

0
696

Door een aanpassing in de werkwijze van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kunnen er geen ongekeurde kermisattracties meer op de Nederlandse kermissen staan.

Kermis PurmerendFotocredits: Rob Hooijberg

De NVWA inspecteert op de kermissen of zich mogelijk onveilige situaties voordoen.

De NVWA herkent het beeld niet dat de Telegraaf schetst in een artikel op woensdag 16 januari 2013 over buitenlandse attracties die gevaarlijk zouden zijn. Er wordt gericht toezicht gehouden op de keuringsinstanties. Ook is de NVWA verbaasd over de aantijgingen in het artikel geuit door de BOVAK en de Nederlandse Kermisbond. Met deze bonden is regelmatig overleg en mede op hun verzoek wordt de wetgeving aangepast om buitenlandse attracties niet zondermeer in Nederland toe te laten.

Strafrechtelijk onderzoek
Ook wordt in een artikel op dinsdag 15 januari 2013 ten onrechte een verband gelegd tussen een onderzoek van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA en een bedrijf in Breda. De NVWA benadrukt dat het strafrechtelijk onderzoek zich niet richt op het genoemde bedrijf, maar kan zolang het onderzoek loopt geen nadere informatie geven.

De incidenten met kermisattracties genoemd in het artikel, zijn onderzocht door de NVWA. Deze hadden niets te maken met foutieve keuringen, maar met zaken zoals foute bediening. Tegen de exploitanten zijn destijds al bestuurlijke maatregelen opgelegd en zijn mogelijke onveilige situaties hersteld.

Keuringen in Nederland
Een exploitant dient zijn attractie jaarlijks te laten keuren door een aangewezen keuringsinstelling. Voor buitenlandse kermisexploitanten is een wettelijk vastgelegde uitzonderingspositie. Tot dit jaar was er een termijn van maximaal 3 maanden, waarbij een buitenlandse attractie op de Nederlandse kermissen mocht staan met alleen een buitenlandse keuring in het land van herkomst.

Vanaf 2013 mogen buitenlandse attracties die een buitenlands keuringscertificaat hebben, maximaal 14 dagen op 1 Nederlandse kermis staan. Gaat de exploitant naar meerdere kermissen, dan is het Nederlandse keuringsregime van toepassing. Bovendien hanteert de NVWA sinds 2012 een verscherpt handhavingsbeleid op de kermissen. Dit houdt onder andere in dat niet goedgekeurde attracties per direct worden gesloten.

Meer informatie
Dossier Attractietoestellen
Dossier Speeltoestellen