Geen gedwongen ontslagen bij azM

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de werknemersorganisaties hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuw sociaal beleidskader. Kern van dit akkoord is dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, tenzij de boventallig verklaarde medewerker aantoonbaar niet heeft meegewerkt aan het vinden van een passende functie. Het azM zal zich als werkgever maximaal inzetten om boventallig verklaarde medewerkers te begeleiden naar ander werk.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat de financiële situatie het ziekenhuis noopt om fors te bezuinigen om de kosten structureel omlaag te krijgen. Daarbij is vast komen te staan dat de benodigde bezuinigingen niet gehaald kunnen worden zonder banenreductie.

Ondanks enkele incidentele meevallers, die het financiële resultaat over 2010 positief hebben beïnvloed, is er namelijk op dit moment nog steeds een structureel tekort van 11 miljoen euro.

Voor het azM betekent dat concreet dat er 260 arbeidsplaatsen geschrapt moeten worden. Daarbij is nog geen rekening gehouden met eventuele toekomstige bezuinigingen op de (ziekenhuis)zorg vanuit de rijksoverheid.

De looptijd van het nu bereikte principe-akkoord is onbeperkt. Wel is afgesproken dat ziekenhuis en werknemersorganisaties opnieuw om de tafel gaan zitten als de omstandigheden wijzigen.

De tekst van het principe-akkoord zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden van de werknemersorganisaties.

Plaats een reactie