Geen eigen regie, dan geen afbraak pgb

0
674

“Iedereen die zorg krijgt, moet de regie over zijn leven kunnen behouden. Niet de planning van een organisatie moet centraal staan, maar de zorgvraag en het leven van de mensen die hulp nodig hebben. En eigen regie betekent meer dan bepalen hoe laat een zorgverlener komt en op welke locatie hij komt. Dat betekent ook dat als iemand deels zichzelf wil wassen, ook al kost dat meer tijd, dat dit mogelijk moet zijn. Het moet er bij zorginstellingen niet om gaan hoeveel mensen ze per dag kunnen helpen, maar het moet ze gaan om hoe ze mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen houden. Let wel, de minutenregistratie is niet iets wat de politiek de instellingen oplegt, daar kiezen ze zelf voor.”

Per Saldo houdt Venrooy (VVD) aan belofte: geen eigen regie, dan geen afbraak pgb

Dit zegt Tamara Venrooy in een interview met het ledenmagazine van Per Saldo, de belangenverening van mensen met een persoonsgebonden budget. Zij zegt in dit interview alleen groen licht te blijven geven aan het afschaffen van het persoonsgebonden budget voor mensen zónder verblijfsindicatie (ongeveer zo’n 117.000 mensen) als de eigen regie van mensen die zorg nodig hebben, geborgd blijft.

Reguliere instellingen kunnen veel zorg niet leveren
Op 1 juni maakte het kabinet bekend het persoonsgebonden budget alleen nog beschikbaar te stellen voor de mensen met een verblijfsindicatie. Dat zijn zo’n 13.000 mensen met een pgb. De overige 117.000 mensen met een pgb raken hun budget per 1 januari 2014 volledig kwijt; zij zijn dan aangewezen op de zorg in natura (rechtstreeks zorg ontvangen van zorgorganisaties waaronder de thuiszorg).

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS meent dat er de laatste jaren veel is veranderd bij de zorginstellingen waardoor de mensen met een pgb ook op een andere manier de juiste zorg kunnen krijgen. Per Saldo gelooft hier niet in. Veel mensen kiezen juist voor een pgb omdat de instellingen niet de juiste zorg kunnen bieden.

Dit blijkt ook uit het onderzoek Op weg naar een solide pgb van ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, dat nog maar ruim een half jaar oud is. Hieruit blijkt dat 41% van de mensen met een pgb, dat zijn 53.300 mensen, kiezen voor een pgb uit noodzaak; voor deze groep mensen kan niet de juiste zorg worden geleverd door een reguliere instelling. Ook tijdens de hoorzitting op 16 juni vertelden zorgaanbieders dat zij de zorg zoals veel pgb’ers het nu hebben geregeld, niet kunnen organiseren. Per Saldo voert nog steeds actie om de afschaffing van het pgb tegen te houden.

Venrooy vindt dat pgb in gemeente moet blijven
Tweede Kamerlid Tamara Venrooy zegt in het interview dat het borgen van de eigen regie voor mensen die zorg nodig hebben een erg belangrijk punt is voor de VVD. Ook als de begeleiding per 1 januari 2013 overgaat van de AWBZ naar de gemeente. Om die reden wil de VVD vasthouden aan de keuzemogelijkheid voor een pgb in de gemeente.

Venrooy: “Dat betekent dat als gemeenten, wanneer zij geen collectieve voorziening kunnen aanbieden, een individuele voorziening of een pgb moeten verstrekken. Bijvoorbeeld aan mensen die doof zijn en begeleiding nodig hebben; een kleine doelgroep waarvoor collectieve begeleidingsmogelijkheden binnen de gemeentegrenzen niet passend zijn. Of aan mensen met ernstige gedragsproblematiek die bij de ‘reguliere’ opvang niet te begeleiden zijn.” Na de zomervakantie debatteert de Tweede Kamer over de overgang van begeleiding naar de gemeenten.

Pgb voor veel mensen énige oplossing
Per Saldo vindt de ideale wereld die Tamara Venrooy schetst in het interview heel mooi, maar gezien de ervaringen van de afgelopen decennia met de zorg in natura (rechtstreeks zorg ontvangen van een instelling) en hoe gemeenten omgaan met het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking, gelooft Per Saldo niet dat de zorgorganisaties en gemeenten de eigen regie van mensen kan borgen zoals met het pgb mogelijk is. Per Saldo is momenteel bezig met het zichtbaar maken van alle groepen die niet geholpen zijn met de zorg in natura. Daarvoor is zij een enquête gestart die is te vinden op www.pgb.nl.

Deze resultaten gaat de vereniging eind augustus aan de staatssecretaris aanbieden. Tot op heden heeft de staatssecretaris zich kunnen verschuilen achter algemeenheden als ‘we gaan alles oplossen’ maar met dit onderzoek gaat Per Saldo hele concrete voorbeelden geven zodat de staatssecretaris met hele concrete oplossingen zal moeten komen. De eigen regie moet voor iedereen geborgd worden en als de staatssecretaris dat niet kan, zal ze voor die groepen een uitzonderingspositie moeten maken zodat die het pgb kunnen behouden.