‘Geen centje pijn, verzeker u voldoende voor fysiotherapie’

Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Het kan daarbij gaan om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten. Het kunnen ook de lichamelijke gevolgen zijn van een verkeerde beweging, een ongeluk, ziekte of, gewoon door ouder worden. Om deze mensen er op te attenderen goed naar hun zorgpolis te kijken, start het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie maandag 21 november 2011 op de radio de campagne ‘Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie‘. De basisverzekering vergoedt fysiotherapie in 2012 beperkt. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom vaak aan te raden.

Belang
Nieuwe patiënten die een aandoening hebben die op de zogeheten chronische lijst staat, moeten in 2012 eenmalig de eerste twintig behandelingen zelf betalen. Verzekerden met een aandoening die op de lijst staat en daarvoor al eerder door een fysiotherapeut werden behandeld hoeven die twintig behandelingen niet zelf te betalen. Verzekerden met een aandoening die niet op deze chronische lijst staan, moeten alle fysiotherapiebehandelingen zelf betalen (dit was al zo). De Minister van VWS heeft onder meer reuma met ingang van 1 januari 2012 van de lijst geschrapt. Behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie en behandelingen voor kinderen worden vergoed uit de basisverzekering. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie vindt voorlichting voor de patiënt essentieel en startte daarom de campagne om mensen erop te wijzen zich voldoende voor fysiotherapie te verzekeren. Maar daarmee is nog steeds niet voldoende gecommuniceerd naar de mensen hoe het zit met “die eerste twintig”. Bas Eenhoorn, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie zegt hierover: “Wij hebben een mooie publiekscampagne, maar voorlichting op nog grotere schaal zou vanuit de overheid moeten komen. Tot nu toe blijkt dat ook verzekeraars daarin niet voorzien.”

Defysiotherapeut.com
Praktijken en afdelingen fysiotherapie aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie ontvingen folders en posters om te verspreiden en op te hangen. Daarnaast is er een radiospot. Deze is op maandag 21 november voor het eerst op de radio te horen.
Alle middelen verwijzen consumenten naar www.defysiotherapeut.com voor meer informatie. Hier vinden mensen de antwoorden op veel vragen en een tool om polissen te vergelijken op de vergoeding van fysiotherapie. Deze tool is op dit moment ca. 80% gevuld en groeiend, tot de informatie van alle verzekeraars beschikbaar is.