Geen andere keuze dan investeren in ramppreventie

Vandaag, op de International Day for Disaster Reduction – de internationale dag voor preventie tegen natuurrampen – roept CARE de internationale gemeenschap op om aanzienlijk meer te gaan investeren in ramppreventie. “Het wordt anders dweilen met de kraan open,” aldus Guus Eskens, directeur CARE Nederland. “We zijn gespecialiseerd in ramppreventie en worden geconfronteerd met een steeds snellere toename in aantal en omvang van rampen, waarvan vooral arme en daardoor weinig weerbare bevolkingsgroepen slachtoffer zijn. Als we menselijk leed en op termijn onbetaalbare uitgaven voor noodhulp en wederopbouw willen voorkomen, dan hebben we geen andere keuze dan die mensen te helpen zich te beschermen.”

Onder meer door factoren als bevolkingsgroei, klimaatverandering, verstedelijking, verstoring van ecosystemen en economische globalisering neemt het risico op natuurrampen snel toe. Terwijl in Afrika miljoenen mensen door droogte verhongeren, zijn miljoenen Pakistani dakloos en aangewezen op noodhulp door de massale overstromingen die het land in de afgelopen maanden troffen. En eerder dit jaar werden Haïti en Chili getroffen door allesverwoestende aardbevingen.

“Een aardbeving als in Haïti is niet te voorkomen. Echter, door de verbindingen in houten bouwconstructies met metalen strips te zekeren, maak je ze wel beter bestand tegen aardbevingen. Met dit soort eenvoudige en relatief goedkope maatregelen was het dramatische aantal van 230.000 dodelijke slachtoffers veel lager geweest. Maar de mensen zijn arm en hebben er het geld niet voor,” zegt Eskens. “Met preventieve maatregelen kun je veel levens redden. Vergelijk de gevolgen van de aardbeving in het arme Haïti maar met de aardbeving van vorige maand in het rijke en dus goed voorbereide Nieuw Zeeland, waar helemaal geen doden of ernstig gewonden zijn gevallen.”

Ook heftige moessonregens zijn niet te voorkomen, maar vrijwel zeker zijn de massale overstromingen in Pakistan mede het gevolg van het feit dat in twintig jaar tijd zeker 15% van het nationale bosgebied door ontbossing verloren is gegaan. “We moeten al het mogelijke doen om mensen en overheden bewust te maken van de relatie tussen goed ecosysteembeheer en ramppreventie. We laten zien hoe je vaak al met eenvoudige maatregelen groot effect kunt behalen. Bijvoorbeeld door aanplant van mangrovebossen langs de kust, zoals in de Filippijnen, waardoor de kracht van vloedgolven tot wel 75% gereduceerd kan worden. Die mangrovebossen zijn daarnaast ook nog eens een waardevolle bron van voedsel en hout.”

“In veel arme landen werkt CARE samen met de lokale gemeenschappen aan het voorkomen van schade en menselijk leed als gevolg van rampen. Welke maatregelen je waar toepast, hang af van de omstandigheden en mogelijkheden. Maar ongeacht of het gaat om bouwtechnieken, mangrovebossen, waarschuwings- en communicatiesystemen, rampenplannen of andere landbouwgewassen en -methodes, zoals in droogtegebieden, het zijn stuk voor stuk rendabele investeringen. Iedere euro die in ramppreventie wordt geïnvesteerd, levert namelijk het twee- tot tienvoudige op aan besparingen in noodhulp en wederopbouw na een ramp. Alle reden dus om er veel meer geld voor uit te trekken.” stelt Eskens.

Plaats een reactie