Geen afspraken met disfunctionerende medici

Minister Edith Schippers (VWS) wil dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op geen enkele wijze afspraken maakt met disfunctionerende medici, maar gebruik maakt van publiekrechtelijke mogelijkheden, zoals het starten van een tuchtzaak.

Schippers stelt dit dindag 22 januari 2013 in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin concludeert zij dat de IGZ – in september 2010 door haar voorganger Klink vastgesteld – nieuw beleid dat zulke afspraken niet meer gemasakt zullen worden, niet volledig heeft uitgevoerd.

Met de zeer recent aangetreden nieuwe IG (1 december 2012), Ronnie van Diemen, heeft Schippers afspraken gemaakt over strikte naleving van het beleid. Schippers verlangt van de Inspectie dat er geen ruimte is tussen het formele beleid en de uitvoering daarvan. De nieuwe IG zal Schippers periodiek over de naleving hiervan rapporteren.

Schippers refereert in haar brief eraan dat deze gang van zaken nog eens de noodzaak bewijst van de onderzoeken die zij vorig jaar naar het functioneren van de IGZ heeft laten uitvoeren.

Twee maanden geleden hebben de onderzoekers Koos van der Steenhoven en Winnie Sorgdrager hun onderzoeken over de IGZ opgeleverd. Binnenkort zal Schippers op basis van deze onderzoeken een verbetertraject naar de Tweede Kamer sturen.

Schippers heeft eerder al aangeven een robuuste IGZ te willen, die daadkrachtig, proactief en klantvriendelijk is.

Plaats een reactie