‘Geef werkgevers subsidie voor stageplaatsen’

De MBO Raad pleit samen met VNO-NCW en MKB-NL in SBB-verband voor een subsidieregeling voor werkgevers die mbo’ers een stage willen bieden. Het benodigde geld daarvoor moet vrijgemaakt worden uit het budget voor bestrijding van jeugdwerkloosheid.

“Dat kan door gewoon praktisch aan en door te pakken en minder te overleggen.” zegt Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad. “Het tekort aan stages is nijpend. En werkgevers willen wel, maar hebben het door de crisis moeilijk. Zo’n subsidie helpt werkgevers én onze studenten.”

Het pleidooi van mbo en werkgevers volgt op de publicatie van de SBB Barometer van juni 2013. Deze Barometer laat zien dat in verschillende sectoren de tekorten aan stageplaatsen verder oplopen. Ook is af te leiden dat jongeren die voor een leerwerktraject kozen (de bbl) vanwege het tekort aan leerwerkbanen nu de theoretische leerweg (bol) gaan volgen. Jan van Zijl: “Dat zet het aantal stageplaatsen in de theoretische leerweg nog verder onder druk. En maakt de noodzaak om door te pakken en nu stageplaatsen te creëren nog groter.”

De mbo-stagesubsidie moet gaan lopen voor een periode van in eerste instantie twee jaar. “En zal specifiek gaan gelden voor stages in sectoren met veel arbeidsmarktperspectief,” aldus jan van Zijl. “Werkgevers in deze sectoren hebben baat bij dit voorstel omdat zij zo aantrekkelijker worden voor jongeren. Scholen kunnen dankzij deze subsidieregeling jongeren beter begeleiden bij het vinden van een stageplaats en daarmee het afronden van hun opleiding.”

Plaats een reactie