Gedetailleerde feedback na onsuccesvolle sollicitatie schaadt welzijn kandidaat

Vanwege de recente stijging in arbeidsmobiliteit verdienen reacties van sollicitanten op selectiesituaties meer aandacht. Sonja Schinkel is de eerste wetenschapper die drie factoren die de relatie selectiesituatie – sollicitantreacties mogelijk beïnvloeden, gelijktijdig bekeek.

Deze factoren zijn: effecten van rechtvaardigheidspercepties, feedback en attributiestijl (neiging om gebeurtenissen aan een bepaalde oorzaak toe te schrijven).

Rechtvaardigheid van selectieprocedures en -uitkomsten bleek een positieve invloed te hebben op reacties van sollicitanten ten opzichte van de organisatie en soms ook op persoonlijke reacties.

Verder bleken welzijn, zelfpercepties en testhouding van afgewezen sollicitanten te worden geschaad door gedetailleerde feedback (over ondermaatse IQ-testprestaties), maar organisatie-aantrekkelijkheid niet.

Ten slotte bleek attributiestijl deze reacties verder te beïnvloeden: mensen met een optimistische stijl (toeschrijven van negatieve gebeurtenissen aan externe oorzaken) hielden hun welzijn en zelfpercepties intact, terwijl zij de organisatie juist minder aantrekkelijk vonden.

Schinkel concludeert dat het in het belang is van organisaties om meer aandacht te besteden aan de rechtvaardigheid van hun selectieprocedures en -uitkomsten in de ogen van sollicitanten.

Verder is het geven van feedback vaak niet zo gunstig als algemeen wordt aangenomen en moeten de regels die het verstrekken van gedetailleerde feedback bij afwijzing voorschrijven worden heroverwogen.

Promotiegegevens
Promovendus: Mw. S. Schinkel/ Psychologie
Applicant reactions to selection events
Promotor: mw. prof. dr. A.E.M. van Vianen
Datum: Dinsdag 8 maart 2011, 14:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam

Plaats een reactie