Gebruik paracetamol tijdens de zwangerschap alleen als het nodig is

Paracetamol is een veelgebruikte pijnstiller tijdens de zwangerschap. Toch weten we nog niet precies hoe veilig paracetamol tijdens de zwangerschap is.

Een groep van experts doet daarom een oproep voor beter onderzoek en extra voorzichtigheid. Paracetamol is tijdens de zwangerschap nog wel de beste keus bij hevige pijn en koorts. Gebruik het dan zo kort als nodig is en overleg met je zorgverlener als de klachten niet overgaan.

Pijn en koorts zijn ook een risico tijdens de zwangerschap

Hoge en aanhoudende koorts geeft een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen bij het kind, zoals hartafwijkingen. Ernstige en aanhoudende pijn kunnen de gezondheid van de moeder beïnvloeden. Pijn en koorts moeten dus goed behandeld worden. Het gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap moet afgewogen worden tegen de ernst en mogelijke effecten door de klachten.

Paracetamol nog steeds de beste keus als het nodig is

Andere geneesmiddelen die vaak bij pijn worden gebruikt zijn de NSAID’s, zoals ibuprofen en diclofenac en opioïden. Deze kunnen nadelige gevolgen hebben voor het kind. Zeker de NSAID’s mogen niet gebruikt worden later in de zwangerschap.

Onderzoek geeft onvoldoende duidelijkheid

De onderzoeken over paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap spreken elkaar tegen. Sommige onderzoeken suggereren dat het langdurig gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap een licht verhoogd risico voor de gezondheid of ontwikkeling van het kind. Maar deze onderzoeken hebben ook tekortkomingen. Daarnaast zijn er studies die deze effecten niet zien.

Het is daardoor nog niet duidelijk wat het precieze effect is van paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap. De experts doen daarom een oproep voor meer en beter onderzoek en terughoudendheid met paracetamol tijdens de zwangerschap.

Onderzoek Moeders van Morgen

Met Moeders van Morgen, doet Bijwerkingencentrum Lareb ook onderzoek naar geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap. Alle zwangere vrouwen in Nederland kunnen hun ervaringen met geneesmiddelen, en dus ook met paracetamol, delen. Hiermee helpen zij de moeders van morgen.

Meer informatie

Plaats een reactie