Gebruik medicatie bij angststoornissen en depressie neemt toe

Angst Dwang en Fobie stichting organiseert op woensdag 28 april a.s. een informatieavond over medicatie in Driebergen. Eén op de vijf Nederlanders maakt in zijn of haar leven een angststoornis door. We spreken dan al snel over meer dan een miljoen mensen. Volgens de Nederlandse Richtlijn Behandeling Angststoornissen kunnen medicijnen een belangrijk onderdeel van de behandeling zijn.

Ook als bij angst-en dwangklachten depressieve gevoelens aanwezig zijn, wat vaak het geval is, kunnen medicijnen worden voorgeschreven. Het gebruik van medicatie om deze gevoelens in te tomen neemt toe.

Maar tegelijk nemen de vragen ook toe: Werkt het wel? Is het middel niet erger dan de kwaal? Wat zijn de effecten op de langere termijn?
De Richtlijn Angststoornissen is recent gereviseerd. Aanleiding voor de update is nieuw wetenschappelijk onderzoek dat onder meer aantoonde dat het meest voorgeschreven middel bij angst – antidepressiva- vooral bij lichte klachten een grote placebowerking heeft.

Ton van Balkom, hoogleraar psychiatrie verbonden aan VU mc en voorzitter van de commissie Herziening Angst- en Depressierichtlijn: “We adviseren artsen in de nieuwe richtlijn om niet gelijk medicijnen voor te schrijven. De eerste stap is om voorlichting te geven, met als doel de patiënt te activeren en het vermijdingsgedrag tegen te gaan”.

De ADF stichting vindt het goed dat er medicatie is, maar ook dat er kritisch naar gekeken wordt.

Daarom organiseert de stichting op 28 april a.s. in Driebergen een informatieavond over medicatie bij angst en depressies. Professor van Balkom informeert deze avond de aanwezigen over tal van aspecten rondom medicatie voor angst- of dwangklachten. Ook is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Een apotheker zal daarnaast informatie geven over benzo’s/tranquillizers en het afbouwen hiervan.

De Richtlijn Angst is te vinden op www.adfstichting.nl en op www.nedkad.nl

Geïnteresseerden dienen zich vooral aan te melden voor de informatie-avond: E-mail:tinekekuipers@adfstichting.nl of telefonisch 0900-2008711.

De ADF Stichting is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met angst- of dwangklachten. De stichting verzorgt voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact en is bijzonder actief met het organiseren van activiteiten en cursussen waardoor angstklachten verminderen of verdwijnen, zoals zelfhulpgroepen, training sociale angst en cursus mindfulness.

Plaats een reactie