Gebruik en bruikbaarheid orthopedische schoenen

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 60.000 mensen een paar orthopedische schoenen. Deze worden voorgeschreven bij allerlei voetproblemen, zoals pijn of wonden aan de voeten. Omdat in de klinische praktijk gemengde verhalen te horen waren, is het gebruik en de bruikbaarheid van orthopedische schoenen onderzocht door promovendus Jaap van Netten.

Uit zijn vragenlijstonderzoek onder ruim 300 patiënten uit heel Nederland bleek dat vrijwel alle patiënten na drie maanden hun orthopedische schoenen gebruiken en de meeste dat anderhalf jaar later nog steeds doen.

Patiënten die hun orthopedische schoenen veel gebruiken zijn positiever over alle factoren die met de bruikbaarheid te maken hebben, zoals het effect, gebruiksgemak en het uiterlijk, dan patiënten die ze weinig of niet gebruiken. Verder zijn verwachtingen en acceptatie van de orthopedische schoenen belangrijk voordat een patiënt deze krijgt. Als een patiënt verwachtingen heeft die uiteindelijk niet uitkomen, zullen de schoenen waarschijnlijk niet worden gedragen. Hetzelfde geldt voor een patiënt die de schoenen niet accepteert. Goede communicatie tussen patiënt en behandelaars is cruciaal om de voorkeuren, verwachtingen en acceptatie van de patiënt mee te nemen, zodat orthopedische schoenen worden gemaakt die daadwerkelijk worden gedragen.

Jaap van Netten (Ruinerwold, 1984) studeerde Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij voerde zijn onderzoek uit bij de Afdeling Revalidatiegeneeskunde van het UMCG. Het onderzoek is gefinancierd door het Ontwikkelingsfonds van het Orthopedisch Maatschoentechnisch bedrijf (OFOM), het Innovatiecentrum Revalidatietechnologie, Stichting Beatrixoord Noord-Nederland en de OIM Stichting.

Promotiegegevens
Promotie: dhr. S.J.J. van Netten
Proefschrift: Use of custom-made orthopaedic shoes
Promotor(s): prof.dr. K. Postema, prof.dr. J.H.B. Geertzen
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 02 februari 2011, 16.15 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie