Gebruik de mobieltjes van de leerlingen in de les

Maandag 30 april 2012 gaf Marco Kalz een lezing en workshops voor leerkrachten van het Otto-Hahn-Gymnasium in Bergisch-Gladbach (Duitsland). Kalz ging in op twee veel aangehaalde argumenten in de discussie over nieuwe media en het onderwijs: de generatiekloof tussen digital natives en digital immigrants, en de gebrekkige infrastructuur op scholen. In de aansluitende workshop heeft hij leerkrachten laten kennismaken met manieren om die mobieltjes te gaan gebruiken in de les.

‘Bring your own device’
Bijna alle leerlingen hebben mobieltjes en ze gebruiken ze te pas en te onpas. Ook in de klas. Dat leidt vaak tot irritatie op scholen. Maar er zijn ook heel veel diensten en apps die uitstekende mogelijkheden bieden voor onderwijs. Het onderwijs laat die mogelijkheden vaak liggen omdat ze zich vooral focussen op het ongewenste gebruik van mobieltjes. Wat ontbreekt is een strategie om ‘gewenst gebruik’ te definiëren en toe te staan. Kalz is ingegaan op de mogelijkheden van BYOD: bring your own device. Hij heeft voorbeelden gegeven van het ‘gewenst’ gebruik van mobieltjes in de klas.

Gewenst gebruik van mobieltjes in de klas
In workshops hebben de leerkrachten 4 scenario’s voor het gebruik van mobieltjes verkend:

1. Snel content produceren en editen (audio en video, inclusief ruw editen op het mobieltje zelf).
2. Verkennen van de omgeving en gaming scenarios (met gebruik van Augmented Reality en SCVNGR).
3. Interactie mogelijkheden in de klas met de zg response systems (in dit geval Socrative).

4. Opportunistisch productie van leermaterialen met ShowMe.

Na afloop vond een discussie plaats over de waarde van deze scenario’s voor de leerkrachten in de praktijk.

Plaats een reactie