Gebruik bloed stabiliseert

Na een jarenlange afname van het gebruik van bloed- en bloedproducten in ziekenhuizen is dit gebruik in 2009 gestabiliseerd. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2009 van Sanquin Bloedvoorziening.

Door de ontwikkeling van bloedbesparende operatietechnieken zijn de benodigde hoeveelheden rode bloedcellen en bloedplaatjes in het afgelopen decennium gedaald. Aan deze daling lijkt nu een eind gekomen. Sanquin houdt daar rekening mee bij het werven van donors.

Elk jaar stopt ongeveer tien procent van de donors. Dit doen zij meestal omdat ze zeventig worden, om gezondheidsredenen, of tijdelijk wegens zwangerschap. Dit verloop is internationaal gezien bijzonder laag, maar moet wel worden gecompenseerd door nieuwe donors te werven. Er zijn nu 400.000 bloeddonors in Nederland. Sanquin verwacht dat dit aantal de komende jaren voldoende zal zijn om aan de vraag van de ziekenhuizen te voldoen.

Het jaarverslag van Sanquin staat op www.jaarverslagsanquin.nl

Sanquin
Sanquin zorgt voor de bloedvoorziening in Nederland. Zij kan dat dankzij de honderdduizenden donors die vrijwillig bloed geven. De donors zijn het hart van de organisatie. Kernactiviteit is een veilige en efficiënte productie en levering van bloedproducten voor de behandeling van patiënten. Door onderzoek onderhoudt en vergroot zij haar kennis over bloed en transfusiegeneeskunde. Deze kennis stelt Sanquin in staat ziekenhuizen, behandelaren, patiënten en donors te adviseren. In het werk van Sanquin staan de beginselen van het internationale Rode Kruis, kwaliteit en servicegerichtheid, centraal. Sanquin is een organisatie van, voor en door mensen.

Plaats een reactie