Gasbevingen dreigen ook in Midden-Nederland

Niet alleen Groningers, ook mensen in Midden- en Zuid-Nederland kunnen te maken krijgen met aardbevingen door gaswinning. Donderdag 7 februari 2013 debatteert de Tweede Kamer over de recente ophef rond aardbevingen in Groningen door aardgasboringen, maar later dit jaar moet ook een besluit vallen over de winning van schaliegas in ons land.

Schaliegas: mooi onder de grond laten zitten. Bron: stopclimatechange.net

Daarbij spelen eveneens grote risico’s, waaronder aardbevingen. Milieudefensie roept de Kamerleden op de twee discussies samen te voegen en ook de risico’s van schaliegas bij het debat te betrekken.

Op dit moment geldt er in Nederland een moratorium op het boren naar schaliegas, omdat de overheid eerst de risico’s wil onderzoeken. Dit moratorium -dat ook geldt voor proefboringen- werd vorig jaar in september verlengd na hevige protesten van bezorgde omwonenden en milieuorganisaties, waaronder Milieudefensie [1]. Als Den Haag het moratorium later dit jaar opheft en groen licht geeft aan energiebedrijven om in Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland, Gelderland en delen van Noord- en Zuid-Holland te boren naar schaliegas, kunnen ook daar bevingen ontstaan.

De winning van schaliegas is omstreden omdat de boringen kunnen leiden tot aardbevingen en vervuiling van grond- en drinkwater. De klimaateffecten kunnen bovendien nog negatiever uitpakken dan bij kolen [2]. “Veel risico’s rond de winning van schaliegas zijn nog zeer slecht onderzocht,” zegt Geert Ritsema, campagneleider bij Milieudefensie. “Zolang de wetenschap niet kan garanderen dat schade door aardbevingen zal uitblijven is boren naar schaliegas simpelweg onverantwoord. Daarnaast is het onlogisch om in te zetten op deze fossiele brandstof. Het geld kan beter uit worden gegeven aan ontwikkeling van duurzame energie, want daarin lopen we in Nederland flink achter.”

Bij elke boring een schaliegasbeving
In Engeland en de Verenigde Staten is recent gebleken dat zorgen om aardschokken door schaliegaswinning terecht zijn. Zo werd Texas opgeschrikt door een reeks aardbevingen die volgens het Austin Institute for Geophysics van de Universiteit van Texas direct te koppelen waren aan schaliegaswinning. De zwaarste schaliegasbeving, in 2011 in Oklahoma, had een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. In Engeland is in datzelfde jaar een schaliegaswinningsproject bij de plaats Blackpool gestopt, toen onverwacht bleek dat elke boring een aardbeving veroorzaakte.

Schaliegasvrije gemeenten
In Nederland verzetten steeds meer gemeenten zich tegen plannen voor proefboringen. Uit een inventarisatie van Milieudefensie in 2012 bleek dat tientallen gemeenten zich inmiddels ‘schaliegasvrij’ verklaard hebben. Zij verlenen geen medewerking aan boringen naar het omstreden gas [3].

Milieudefensie vindt dat de discussies rond de conventionele winning van aardgas en de winning van schaliegas en het nauw verwante steenkoolgas niet los van elkaar gezien zouden moeten worden en roept op tot een verbod op de winning van schaliegas en steenkoolgas. 7 op de 10 Nederlanders is het daarmee eens, blijkt uit recent onderzoek van de Europese Commissie [4].

Noten
[1] www.milieudefensie.nl/oliewinning/nieuws/milieudefensie-blij-met-verlenging-moratorium-schaliegasboringen

[2] www.schaliegasvrij.nl/factsheet-schaliegas/

[3] www.milieudefensie.nl/nieuws/pers/berichten/steeds-meer-gemeenten-tegen-schaliegasboringen

[4] www.milieudefensie.nl/oliewinning/nieuws/niet-boren-naar-schaliegas-bij-mij-in-de-buurt-zegt-7-op-10-nederlanders

Plaats een reactie