Garantie Ondernemingsfinanciering ook voor ziekenhuizen

Ziekenhuizen en andere curatieve zorginstellingen vallen nu ook onder de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) van het ministerie van Economische Zaken. De garantie betekent dat banken bij leningen voor bouwinvesteringen van ziekenhuizen tot 50 miljoen per instelling een staatsgarantie van 50% kunnen krijgen. Deze kredietcrisismaatregel moet een positief effect hebben op de instandhouding van de werkgelegenheid in de bouw en het op peil houden van de kwaliteit van de gebouwen in de zorg. anken kunnen bij leningverstrekking aan instellingen in de curatieve zorg nu dus een beroep doen op de regeling ‘Garantie Ondernemingsfinanciering Curatieve Zorg’, ook wel de GO Cure genoemd.

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken en minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben dit nu mogelijk gemaakt. De zorginstellingen hadden hierom gevraagd.

Tot op heden gold deze regeling alleen voor het bedrijfsleven. De GO Cure is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling is bedoeld voor bouwleningen tot maximaal 50 miljoen euro per instelling. De totale beschikbare garantie is 250 miljoen euro. Aangezien de overheid voor 50 procent garant staat, kan er dus in totaal voor 500 miljoen aan bouwleningen worden verleend. Deze regeling heeft een looptijd van een jaar.

De Go Cure en de GO worden uitgevoerd door SenterNovem , een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

Plaats een reactie