Gaming wordt integraal onderdeel onderwijs

Gaming verovert na de huiskamers nu ook de klaslokalen. Uit onderzoek onder leraren (1) blijkt dat 45% verwacht dat gaming binnen tien jaar een vast onderdeel is van het leertraject. Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT), vakbeurs voor het onderwijs van 25 tot en met 29 januari 2011 in Jaarbeurs Utrecht, besteden specialisten en exposanten veel aandacht aan dit onderwerp. Ineke Verheul, gameonderzoeker en eigenaar van Game on, geeft een lezing op de NOT over het gebruik van commerciële games in het onderwijs. “Dit soort games zijn relatief goedkoop, levensecht, interactief en hebben een ‘flow’.

Verheul: “Het gebruik van commerciële games leent zich goed voor een breed scala aan onderwijsdoeleinden, zoals samenwerken, argumenteren en burgerschap, maar ook voor vakken als natuurkunde, Engels en economie. Een belangrijke eigenschap van een commerciële game is de zogenaamde ‘flow’, de eigenschap van een game om verder te willen spelen. Tijdens de presentatie geef ik voorbeelden van hoe populaire games als ‘Bioshock’ of ‘The Sims’ te gebruiken zijn met een educatief doel. Bij de laatstgenoemde game, ‘The Sims’, kun je bijvoorbeeld een leerling vragen de gasrekening van het huis van het karakter te verlagen. Door een duidelijke opdracht, samen ervaren en samen bespreken kan een leraar het maximale uit de inzet van games halen.” Ineke Verheul spreekt op de NOT op donderdag 27 januari van 15.30 tot en met 16.15 uur.

‘Serious about games’

Naast Ineke Verheul geeft Erno Mijland, publicist Serious Gaming, een presentatie op vrijdag 29 januari van 15.30 tot en met 16.15 uur met de titel ‘Serious about games’, hoe games het leren kunnen verrijken. Aan de hand van concrete voorbeelden worden de veelbelovende eigenschappen van educatieve games voor het onderwijs uiteengezet. Daarnaast is er een aantal exposanten dat bezig is met de ontwikkeling of implementatie van virtuele games met educatieve doeleinden.

Oefenweb.nl
Rekentuin.nl van oefenweb.nl is een innovatief oefen-volgsysteem voor het onderwijs. Op deze website kunnen kinderen zowel op school als thuis spelenderwijs, op hun eigen niveau, rekensommen oefenen. Tegelijkertijd wordt hun rekenontwikkeling gevolgd en teruggekoppeld naar de leerkracht. Toetsen is op deze manier niet langer een momentopname, maar een continu proces.

Squla
Squla is een online leeromgeving ontwikkeld in samenwerking met Cito en ziet eruit en werkt als populaire social media websites. Squla bevat meer dan tienduizend educatieve vragen, verpakt in aantrekkelijke quizzen die aansluiten bij de gangbare lesmethodes van groep 6, 7 en 8. De omgeving en de vragen zorgen ervoor dat leerlingen na school nog actief bezig zijn met vragen. Door middel van echte ‘kadootjes’ worden leerlingen gestimuleerd om actief te blijven op Squla.

Educatieve games in C3LO van Station to Station
In de ELO van Station to Station (C3LO) wordt structureel lesmateriaal aangeboden in de vorm van educatieve games. Deze games worden in een cyclus aangeboden in de vorm van educatieve games. Deze games worden in een cyclus aangeboden met onderwerpen uit wereldorientatievakken en actuele thema’s.

Netwijs van Station to Station

Op Netwijs.nl worden kant-en-klare games beschikbaar gesteld voor kinderen in de basisschool leeftijd. Deze games zijn specifiek geselecteerd voor kinderen op basis van relevantie en aansluiting bij de leef en belevingswereld.

Naast virtuele gameaanbieders zijn ook aanbieders van fysieke games aanwezig op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling. Soms hebben deze games ook een virtuele functie.

Interactief gamen zonder beeldscherm met ICON
KOMPAN ICON-speeltoestellen combineren de positieve aspecten van gaming concentratie, strategie, vaardigheden en competitie met de voordelen van vrij buitenspelen. De verschillende ICON-games bepalen het tempo en de richting van het spel en stimuleert de lichamelijke beweging. Kinderen kunnen alleen, in koppels of in teams spelen door op een strategische en up-tempo manier door het speeltoestel te klimmen, springen, rennen of zwaaien.

Nebula van NYOYN
NYOYN –ontwikkelaar en producent van interactieve spelconcepten – laat op de NOT de onderwijswereld kennis maken met de Nebula: een interactieve muur die met licht reageert op aanraking.

Spelmateriaal van Semmie Sprekend Spel

Semmie Sprekend Spel biedt op de NOT spelmateriaal rond sociaal emotionele thema’s. Dit zijn fysieke spellen. De spelmaterialen zijn inzetbaar voor kinderen en jongeren van 4-18 jaar en dus geschikt voor het PO en VO. Voor het MBO zijn de materialen specifiek geschikt voor de vakgerichte opleidingen zoals SPW. Kernwoorden voor de spellen en de website zijn: praktisch, toegewijd, laagdrempelig en uitnodigend.

Buzan Mind Map Training van MindMap.Nederland
Mind Mappen is in snel tempo bekend geworden in het onderwijs. Steeds meer scholen gaan Mind Mappen.

Voetbaltafel XXL van Den Hartog BV
Met de voetbaltafel XXL van Den Hartog BV kunnen er maar liefst 8 leerlingen tegelijk voetbal spelen. Het samenspel wordt hierdoor extra bevordert en geeft nog meer spanning en plezier.

Algemene informatie
‘Voor en door het onderwijs’ is het thema van de komende editie van de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT). Van 25 tot en met29 januari 2011 kunnen onderwijsprofessionals op de NOT terecht om zich te laten informeren over actuele ontwikkelingen op onderwijsgebied. Nieuw en geheel passend binnen het thema is de NOT Academie. Hier komen in workshops, keynotes en presentaties dagelijks actuele onderwerpen uit het werkveld aan de orde. Infobesitas en Financieel management bijvoorbeeld, maar ook Orde houden en Passend onderwijs.

Praktisch
Het meest actuele programma van de NOT is te vinden op de website www.not-online.nl. Bezoekers kunnen bij de voorregistratie hun voorkeur voor het volgen van bepaalde sessies aangeven (dit is echter geen garantie voor een plek).

(1) = Onderzoek onder 542 potentiële bezoekers, veelal leraren, van de Nationale Onderwijs Tentoonstelling.

Plaats een reactie