Galenus Geneesmiddelenprijs 2011 voor geneesmiddel tegen Leukemie

Het geneesmiddel Arzerra® (ofatumumab) van de firma GlaxoSmithKline is bekroond met de Galenus Geneesmiddelenprijs 2011. De prijs is maandag 27 juni 2011 uitgereikt door drs. Edith I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Galenus Researchprijs is dit jaar gewonnen door dr. Iwan de Esch voor zijn onderzoek op het gebied van Drug Design en Synthesis en de succesvolle valorisatie van deze wetenschappelijke activiteiten.

De feestelijke ceremonie rond de prijsuitreikingen vond plaats in congrescentrum CORPUS te Oegstgeest. De jury stond onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Timmerman, emeritus hoogleraar Farmacochemie aan de VU Amsterdam. Uit vier nieuwe geneesmiddelen koos de jury het meest innovatieve en
betekenisvolle middel. Dat was volgens haar het geneesmiddel Arzerra®. Arzerra® is een nieuw volledig humaan monoklonaal antilichaam voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie bij patiënten die refractair zijn voor de beschikbare therapie bestaande uit fludarabine en alemtuzumab.

Inzendingen Galenus Geneesmiddelenprijs 2011
Dit jaar waren er vier inzendingen voor de Galenus Geneesmiddelenprijs 2011. De kandidaten waren: Arzerra® (ofatumumab) van GlaxoSmithKline B.V., een nieuw volledig humaan monoklonaal antilichaam voor de behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie die geen baat meer ondervinden bij andere therapeutica. Instanyl® (intranasaal fentanylcitraat) van Nycomed B.V., een nieuwe intranasale toedieningsvorm van fentanyl tegen doorbraakpijn bij kanker. Iressa® (gefitinib) van AstraZeneca B.V. , geïndiceerd voor eerstelijnsbehandeling van patiënten met uitgezaaide niet-kleincellige longkanker en mutaties in het EGFR-gen. Valdoxan® (agomelatine ) van Servier B.V., een volledig nieuw antidepressivum.

Winnaar Galenus Researchprijs 2011
Winnaar van de Galenus Researchprijs is dit jaar dr. Iwan de Esch. De prijs, bestaand uit een geldbedrag van € 5.500, – en een gouden medaille, werd uitgereikt door dr. Koen Wiedhaup, voormalig directeur R&D Organon International en commissaris bij diverse Life Sciences bedrijven. De Esch is Universitair Hoofddocent bij de Vakgroep Farmacochemie aan de VU Amsterdam. De jury prijst zijn onderzoekskwaliteiten, betrokkenheid bij het onderwijs en zijn vermogen de opgedane wetenschappelijke kennis te valoriseren.

Plaats een reactie