G8 zet dementieonderzoek op de agenda

De ministers van volksgezondheid van de G8-landen waren woensdag 11 december 2013 in Londen bij elkaar om de aanpak van dementie te bespreken. Zij stellen zich ten doel dat er in 2025 een medicijn is ontwikkeld dat de ziekte kan genezen of de symptomen kan tegengaan.

Het ZonMw-onderzoeksprogramma Memorabel, onderdeel van het Deltaplan Dementie, sluit aan de op de doelen die de G8-top zich heeft gesteld. Edvard Beem van ZonMw was aanwezig om het Deltaplan Dementie in Londen onder de aandacht te brengen.

De volksgezondheidministers van de 8 grootste industrielanden zijn overeengekomen om middelen beschikbaar te stellen voor onderzoek om de ziekte te bestrijden. Er wordt een beroep gedaan op landen, bedrijven en wetenschappers om samen te werken aan een grootscheepse aanpak van dementie, net zoals dat eerder in de strijd tegen bijvoorbeeld aids gebeurde. In Nederland is hiervoor reeds het Deltaplan Dementie van start gegaan.

Nederland
Voor de eerste 4 jaar van het 8-jarige Deltaplan Dementie is 32,5 miljoen euro door VWS beschikbaar gesteld. Ook private partijen zijn aangesloten bij het Deltaplan Dementie. De komende 8 jaar wordt binnen het onderzoeksprogramma Memorabel, in samenwerkingsverbanden tussen onderzoeks- en zorginstellingen en private partijen, onderzoek gedaan om de ziekte te bestrijden, de zorg te verbeteren en mantelzorgers te ondersteunen. De eerste subsidieronde van Memorabel is in volle gang. De eerste projecten zullen komende zomer starten.

Meer informatie
– Radio 1: Gesprek met Edvard Beem (ZonMw) over de G8 top over dementie en het belang van internationaal onderzoek op 6 december 2013.
– Onderzoeks- en innovatieprogramma dementie Memorabel
Deltaplan Dementie

Plaats een reactie