Fusies in de zorg beter voorbereiden

Minister Schippers (VWS) heeft woensdag 9 mei 2012 het Wetsvoorstel continuïteit, fusies en opsplitsing naar de Tweede Kamer. Met dit voorstel eist de overheid een veel grondiger voorbereiding van fusies in de zorg dan tot nu het geval was.

Tot nu toe toetste de NMa fusies van zorginstellingen alleen op mogelijke effecten voor de mededinging. Met deze zorgspecifieke fusietoets worden instellingen verplicht om niet alleen fusies beter te doordenken maar ook om alle zogenaamde stakeholders erbij te betrekken. Hierdoor wordt een fusie van veel meer kanten beoordeeld en bekeken, waardoor zorginstellingen ook tot de conclusie kunnen komen dat het misschien beter is niet te fuseren. Aanleiding voor deze wet zijn vele fusies waarbij het discutabel is of de zorg er zoveel beter van is geworden.

Benadrukt wordt dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders primair verantwoordelijk zijn voor het maken van afspraken over het signaleren van risico’s voor de continuïteit van cruciale zorg. Zorgverzekeraars hebben in deze een zorgplicht. De NZa krijgt de bevoegdheid om het maken van dergelijke afspraken af te dwingen mochten deze uitblijven.

Tevens wordt met deze wet als ultimum remedium een opsplitsingsbevoegdheid voor de minister gecreëerd. Deze bevoegdheid kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden toegepast.

In overleg met de vaste Kamercommissie van VWS is afgesproken wetsvoorstellen en notities die zich in een vergevorderd stadium van voorbereiding bevinden ook in deze demissionaire periode in te dienen. Het al dan niet behandelen van het wetsvoorstel is aan de Tweede Kamer.

Plaats een reactie