Fusieaanvraag Arnhemse zorginstellingen ingetrokken

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft van Stichting Pleyade en Stichting Catharina vernomen dat zij hun aanvraag voor een vergunning voor een fusie hebben ingetrokken. De NMa was van plan de fusie vandaag te verbieden. Pleyade en Catharina zijn actief op de markten voor verzorgingshuiszorg en psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg in de regio Arnhem.

Het onderzoek van de NMa concentreerde zich op de dreigende beperking van de concurrentie en daarmee de keuzemogelijkheden voor cliënten. De door de instellingen ingediende voorstellen (remedies) hebben de NMa er niet van overtuigd dat de door de NMa geconstateerde concurrentieproblemen hierdoor zouden worden weggenomen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft in deze zaak een zienswijze uitgebracht, die in lijn is met de beoordeling van de NMa.

Sinds 2004 heeft de NMa bij het beoordelen van concentraties in de zorgsector ruim 100 besluiten genomen. Sinds 2004 zijn er 8 concentratiezaken geweest waarbij de beoogde fusiepartners zelfstandig de fusieplannen, mede gelet op de bezwaren van de NMa, niet hebben voortgezet. Daarnaast is in 8 zaken de concentratie (inclusief bij vergunningsaanvragen) in gewijzigde vorm tot stand gebracht, nadat partijen zogenaamde remedies (voorstellen) hadden aangeboden om de door de NMa geconstateerde bezwaren weg te nemen.

Plaats een reactie