Fusie De Friesland en Achmea verder onderzoeken

De plannen van zorgverzekeraars De Friesland en Achmea om te gaan fuseren moeten verder onderzocht worden. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geadviseerd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Het samengaan van beide verzekeraars zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg in Friesland.

De Friesland heeft in de provincie Friesland een marktaandeel van 60 tot 70%. Achmea is de tweede verzekeraar in de regio met 10 tot 20%. Door het samengaan van beide zorgverzekeraars zou in Friesland één zorgverzekeraar ontstaan met een aandeel van 70 tot 80 %, waardoor de regionale concurrentie in gevaar zou kunnen komen. Van de andere verzekeraars heeft alleen Uvit een marktaandeel van meer dan 10%, de anderen zijn kleiner.

De NZa vindt dat nader onderzocht moet worden of de andere zorgverzekeraars in Friesland nog wel voldoende concurrentiedruk kunnen uitoefenen, zodat de gefuseerde verzekeraar voldoende geprikkeld wordt om voor haar verzekerden lage premies te bedingen en zorg van hoge kwaliteit in te kopen.

Inkoopmacht van een zorgverzekeraar op zich is een goede zaak als de voordelen worden doorgegeven aan de consument. In een volgende fase van de fusieaanvraag moet nader onderzocht worden of er na de concentratie voldoende concurrentiedruk op Achmea en De Friesland wordt uitgeoefend en er geen nadelige gevolgen zijn voor de publieke belangen, stelt de NZa.

Plaats een reactie