Functional foods zijn goed voor de darmgezondheid

Nieuwe levensmiddelen moeten meer dan tot nu toe ontworpen worden met het oog op de gezondheid van de mens, en dan vooral de gezondheid van diens maag-darmstelsel. Er is ruimte voor een nieuwe generatie producten die goed zijn voor de darmgezondheid (‘functional foods’) en die de consument als zodanig ervaart.

Dat zegt prof. Vincenzo Fogliano op donderdag 1 mei 2014 bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar Food quality and design aan Wageningen University. Hij vindt dat zijn wetenschappelijke discipline moet bijdragen aan het terugdringen van het hoge percentage mislukkingen bij nieuwe productintroducties.

Functional foods

Een jaar of tien geleden was het bedenken en ontwerpen van de zogeheten functional foods voor de voedingsmiddelenindustrie het beloofde land. Maar dat leverde vaak meer frustratie op dan succes, legt prof. Fogliano uit in zijn inaugurele rede, Food Design: Quality Matters!. Consumenten bleken nauwelijks bereid meer te betalen voor producten waarvan zij de voordelen niet zo zagen. Bovendien bleek de EFSA, de Europese autoriteit voor voedselveiligheid, zeer restrictief in het toelaten van gezondheidsclaims rond producten. Resultaat was dat circa 90 procent van de nieuw geïntroduceerde gezonde producten al binnen enkele weken van de markt werden gehaald. Dat leverde voor het bedrijfsleven grote verliezen op en een sterk verminderde geneigdheid om op deze weg door te gaan.

Allergie

Toch is er volgens Vincenzo Fogliano alle reden om door te gaan met het ontwikkelen van gezonde producten. Hij constateert dat daaraan onder consumenten een groeiende behoefte is. Bovendien is de laatste jaren gebleken dat bepaalde producten wel degelijk met succes zijn geïntroduceerd zoals producten voor mensen met een allergie. Recente wetenschappelijke ontdekkingen rond de werking van het maag-darmstelsel tonen volgens hem aan dat er mogelijkheden te over zijn voor productontwerpen met een bepaalde biochemische en fysiologische werking.

Als voorbeelden noemt hij levensmiddelen die een verzadigd gevoel teweegbrengen, gericht op afslanken, of producten die in staat zijn op een gewenst moment en gewenste plaats een gewenste concentratie los te laten met het oog op kankerpreventie. Het meest interessant vindt Fogliano voedselproducten die de darmflora in gunstige zin beïnvloeden en kunnen dienen als bron voor een nieuwe generatie ‘functional foods’.

In zijn rede noemt prof. Fogliano twee gebieden waar hij met de door zijn groep ontwikkelde ‘food chain approach’ bij kan dragen aan nieuwe kennis en innovaties. Zo ziet hij grote mogelijkheden in insecten als mogelijke, duurzame bron voor levensmiddelen en veevoer: “Ondanks de culturele belemmeringen bij de consumptie daarvan zijn wetenschappers en beleidsmakers het er wel over eens dat insecten als bron van voedsel een van de beste kansen biedt om de mensheid ook in de toekomst te voeden.”

Daarnaast ziet hij grote mogelijkheden om specifieke producten te bedenken en te ontwerpen die geschikt zijn om de bevolking van groeiende, grote stedelijke gebieden te voeden. “Is het mogelijk om problemen als ondervoeding en het verlies van traditionele voedingsgewoonten die zich in die metropolitane gebieden voordoen, te ondervangen en tegelijkertijd de lokale economie en gemeenschap te behouden?”, vraagt hij zich af. Dat kan, zegt Fogliano, wiens groep veel onderzoek doet in Afrika om traditionele, lokale productie te koppelen aan moderne distributieketens.

In dit verband wijst hij op het AMS – Advanced Metropolitan Solutions – initiatief dat binnenkort in Amsterdam van start gaat en waarin Wageningen University een van de belangrijke partners is. Fogliano wil de expertise die zijn groep in de laatste jaren heeft ontwikkeld in dit initiatief inbrengen en tegelijkertijd kennis opdoen rond de voedselvoorziening van grote stedelijke gebieden die hij bij het werk van zijn groep kan gebruiken.

Vincenzo Fogliano (Napels, 1965) is per 1 september 2013 hoogleraar Food quality and design aan Wageningen University. Hij volgde daarmee prof. Tiny van Boekel op. Fogliano was tot zijn benoeming in Wageningen hoogleraar Food chemistry and functional foods aan de Universiteit van Napels.

Plaats een reactie